Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci65
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne16
 • socjalne9
 • artystyczne32
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie12
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd69
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Powiatu Wieluńskiego 2023

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Stypendium Powiatu Wieluńskiego 2023

Do 30 września 2023 r. można składać wnioski o Stypendium Powiatu Wieluńskiego dla uzdolnionych uczniów i absolwentów.

Stypendium ma charakter motywacyjny, wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i absolwentów liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Stypendium może być przyznane:
1) uczniom pobierającym naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wieluńskiego, bez względu na miejsce zamieszkania,
2) absolwentom liceum ogólnokształcącego oraz technikum z terenu Powiatu Wieluńskiego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określona jest w budżecie Powiatu Wieluńskiego na dany rok.

Uczniowi szkoły ponadpodstawowej można przyznać stypendium nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki.

Uczniowi można przyznać stypendium, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z wymienionych warunków:
1) uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych na poziomie:
a) liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0,
b) technikum co najmniej 4,8,
c) branżowej szkole I stopnia co najmniej 4,5.
2) był laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, znajdującej się w wykazie olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, ogłoszonym w danym roku szkolnym przez Ministra Edukacji Narodowej;
3) był laureatem lub finalistą olimpiady, turnieju zawodowego, znajdujących się w wykazie turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ogłoszonym w danym roku szkolnym przez Ministra Edukacji Narodowej;
4) był laureatem lub finalistą innej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym, wskazanych w wykazie Ministra Edukacji Narodowej w danym roku szkolnym.

O stypendium może ubiegać się absolwent, który spełnia minimum dwa z niżej wymienionych kryteriów:
1) uzyskał z matury co najmniej po 85% punktów z części pisemnej z dwóch przedmiotów obowiązkowych oraz co najmniej 80% punktów z części pisemnej z 2 przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym (każdy przedmiot liczony oddzielnie);
2) uzyskał dyplom w zawodzie przy uzyskaniu średniej arytmetycznej 80% z egzaminu pisemnego i praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
3) był laureatem lub finalistą olimpiady, turnieju zawodowego;
4) uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75.

Informacje pochodzą ze strony: powiat.wielun.pl

Sięgnijcie także po inne stypendia dla uczniów i absolwentów z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
tel. 43 843 42 80
starostwo@powiat.wielun.pl
powiat.wielun.pl