Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie34
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowo-socjalne -Poldanor SA

organizator:

Poldanor SA

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 07.04.2014

Stypendium naukowo-socjalne -Poldanor SA


Jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce i jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej lub studentem uczelni wyższej, mieszkasz na terenie gminy gdzie firma Poldanor SA prowadzi działalność to masz szansę na otrzymanie stypendium naukowo-socjalnego w wysokości 200 zł miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres semestru
.

Stypendium przyznawane przez Poldanor SA ma charakter zarówno naukowy
jak i socjalny.
Beneficjentami stypendium mogą zostać mieszkańcy gmin, na terenie których
prowadzi działalność Spółka.
Stypendia kierowane są przede wszystkim do uczniów i studentów kierunków
rolnych, a także innych kierunków związanych z działalnością Poldanor SA.

Warunki ubiegania się o stypendium

1. O stypendium naukowo-socjalne Poldanor SA mogą ubiegać się następujące
osoby:
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, studenci uczelni
wyższych, będące jednocześnie mieszkańcami jednej z gmin, w
których Poldanor SA prowadzi swoją działalność
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
a. kształcenie się w kierunku odpowiadającym branży, w której działa
Poldanor SA (szkoły i kierunki rolnicze związane z uprawą roślin,
chowem i żywieniem trzody chlewnej, weterynarią, energią
odnawialną, itp.);
b. uzyskana średnia ocen co najmniej 4,5 w ostatnim semestrze w
przypadku szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych;
c. uzyskana średnia ocen co najmniej 4,0 w ostatnim semestrze w
przypadku szkół wyższych;
d. osiąganie dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego nie
przekraczającego połowy średniego wynagrodzenia krajowego.
3. Osoba ubiegająca się o stypendium składa następujące dokumenty do siedziby
Poldanor SA w Przechlewie 77-320 przy ul. Dworcowej 25 w Dziale HR:

a. wypełniony prawidłowo wniosek z uzasadnieniem
b. zaświadczenie o stałym zameldowaniu;
c. CV ze zdjęciem;
d. kopię potwierdzoną przez placówkę dydaktyczną z oryginałem
dokumentu potwierdzającego oceny uzyskane w ostatnim semestrze;
e. dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
szkoły policealnej lub uczelni wyższej w przypadku, gdy kandydat nie
rozpoczął jeszcze nauki w placówce;
f. zaświadczenia wnioskodawcy o zarobkach;
g. oświadczenie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
i. o zarobkach netto uśrednionych z sześciu ostatnich miesięcy, jeśli pracują;
ii. o statusie osoby bezrobotnej z zaznaczeniem prawa do zasiłku bądź jego braku, jeśli nie pracują;
iii. o uczęszczaniu do szkoły w trybie nauki dziennym osób powyżej 18 roku życia, jeśli nie podejmują pracy zarobkowej i nie posiadają statusu osoby bezrobotnej;
g. oświadczenie o stanie rodziny i dodatkowych dochodach, w tym o innych otrzymanych stypendiach;
h. oświadczenie o numerze konta bankowego;
i. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia naukowe, aktywność społeczną, uczestnictwo w konkursach, osiągnięcia sportowe itp. (opcjonalnie);
j. rekomendacje (opcjonalnie).

Informacje pochodzą ze strony: www.poldanor.com.pl

Kontakt

Poldanor SA
ul. Dworcowa 25
77-320 Przechlewo
+48 59 833 43 61, wew. 353
hr@poldanor.com.pl
www.poldanor.com.pl