Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowo-socjalne Miasta Bieruń

organizator:

Urząd Miejski w Bieruniu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 20.10.2013

Stypendium naukowo-socjalne Miasta Bieruń

Przez trzy tygodnie, do 20 października można składać wnioski o przyznanie stypendium dla młodzieży do 25 roku życia. Sprawdźcie jakie kryteria należy spełniać, aby otrzymać stypendium.

Stypendium przyznawane jest studentom:

 • zameldowanym na pobyt stały w Bieruniu,
 • studiującym na wyższych uczelniach prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25 roku życia,
 • których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 • którzy przedstawią zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek studiów,
 • którzy przedstawią świadectwo ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej, a ubiegają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,
 • którzy przedstawią średnią ocen 4,0 i wyżej za kolejny – ostatni ukończony rok akademicki,
 • tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.


Kwota stypendium będzie zróżnicowana w zależności od dochodu na członka w rodzinie odpowiednio:

 • 150,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 200,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 300,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 400,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Informacja ze strony www.bierun.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Bieruniu
Ryznek 14
43-150 Bieruń
tel. 324 24 10
urzad@um.bierun.pl
www.bierun.pl