Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe im. M. Baumana i Stypendium Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego

organizator:

UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 23.10.2023

Stypendium naukowe im. M. Baumana i Stypendium Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Każdy student będący mieszkańcem Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma możliwość ubiegania się o stypendium w trakcie nauki. Takim wsparciem jest Stypendium naukowe im. Marka Baumana oraz stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Warto zapoznać się z informacjami na ten temat.

Stypendia naukowe przyznawane są studentom na podstawie Uchwały Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz Uchwały Nr XIV/254/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r.

Stypendium może być przyznane Studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 • jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego,
 • jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym składany jest Wniosek:
  a) uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz
  b) uzyskał Średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej nadanym kierunku w poprzednim roku akademickim.

Stypendium przyznawane jest w następujących dziedzinach nauki/sztuki:

 • nauk społecznych – ekonomia i finanse,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • w pozostałych dziedzinach nauki/sztuki, w tym pozostałe dyscypliny nauki w dziedzinie nauk społecznych, które nie zostały wymienione w punkcie 1).

Stypendium wymienione pkt 1, tj. stypendium przyznawane w dziedzinie nauk społecznych – ekonomia i finanse, określa się jako stypendium im. Marka Baumana – Skarbnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000 – 2019. Pozostałe stypendia, tj. stypendia wymienione w pkt 2-5, przyznawane w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w pozostałych dziedzinach nauki lub sztuki określa się jako stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania wniosków do dnia 23 października 2023 roku.

Informacje pochodzą ze strony: warmia.mazury.pl

Inne oferty stypendialne dla studentów znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. 89 521 90 00
do@warmia.mazury.pl
warmia.mazury.pl