Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium naukowe im. Maxa Borna

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.10.2009

Stypendium naukowe im. Maxa Borna

Główne kryteria otrzymania stypendium to:
– udokumentowany dorobek naukowy za okres studiów doktoranckich,
– zaproponowanie przekonywująco interesującego zadania badawczego na bieżący rok studiów doktoranckich.

Zgłaszanie wniosku
Doktorant ubiegający się o stypendium Maxa Borna w wybranej dziedzinie składa następujące dokumenty:
A. Życiorys (nie przekraczający połowy strony maszynopisu, adres, e-mail, telefon),
B. Załączony dorobek naukowy:

a. publikacje zagraniczne,
b. publikacje krajowe,
c. konferencje zagraniczne,
d. konferencje krajowe,
e. patenty lub zgłoszenia patentowe,
f. inne (podręczniki, monografie, druki zwarte, skrypty),
C.Krótką, nie przekraczającą 250 słów, opinię promotora
D.Krótki, z zaznaczoną dziedziną, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający jednej strony maszynopisu, opis zadania
naukowego na bieżący rok studiów doktoranckich.

www.mborn-scholar.wroc.pl

Kontakt

.
.
.