Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci48
 • absolwenci15
 • doktoranci4
 • naukowcy1
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne8
 • naukowe43
 • artystyczne21
 • muzyczne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie10
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium naukowe im. Maxa Borna

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.10.2009

Stypendium naukowe im. Maxa Borna

Główne kryteria otrzymania stypendium to:
– udokumentowany dorobek naukowy za okres studiów doktoranckich,
– zaproponowanie przekonywująco interesującego zadania badawczego na bieżący rok studiów doktoranckich.

Zgłaszanie wniosku
Doktorant ubiegający się o stypendium Maxa Borna w wybranej dziedzinie składa następujące dokumenty:
A. Życiorys (nie przekraczający połowy strony maszynopisu, adres, e-mail, telefon),
B. Załączony dorobek naukowy:

a. publikacje zagraniczne,
b. publikacje krajowe,
c. konferencje zagraniczne,
d. konferencje krajowe,
e. patenty lub zgłoszenia patentowe,
f. inne (podręczniki, monografie, druki zwarte, skrypty),
C.Krótką, nie przekraczającą 250 słów, opinię promotora
D.Krótki, z zaznaczoną dziedziną, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający jednej strony maszynopisu, opis zadania
naukowego na bieżący rok studiów doktoranckich.

www.mborn-scholar.wroc.pl

Kontakt

.
.
.