Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie24
  • studenci39
  • absolwenci27
  • doktoranci5
  • naukowcy3
  • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • naukowe18
  • artystyczne26
  • muzyczne16
  • socjalne4
  • inne6
  • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie11
  • dolnośląskie3
  • kujawsko-pomorskie5
  • łódzkie3
  • lubelskie1
  • małopolskie2
  • mazowieckie4
  • podkarpackie2
  • podlaskie5
  • pomorskie3
  • śląskie4
  • warmińsko-mazurskie6
  • wielkopolskie5
  • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia9
  • szkoła wyższa2
  • firma3
  • instytucja rządowa3
  • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Rypin – stypendium motywacyjne

organizator:

Urząd Miasta Rypin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 10.07.2019

Rypin – stypendium motywacyjne

Stypendium Motywacyjne Rady Miasta Rypin może otrzymać uczeń za:

1) wybitne wyniki w nauce tj. średnią ocen rocznych wynoszącą co najmniej:

  • 5,30 w klasie III gimnazjum oraz w klasie VII i VIII szkoły podstawowej,
  • 5,50 w klasie VI szkoły podstawowej,
  • 5,00 w klasie I, II, III, IV liceum plastycznego (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku) lub

2) wysoki wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego – co najmniej 92,5% punktów możliwych do uzyskania łącznie ze wszystkich części sprawdzianu, egzaminu lub

3) uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Stypendium może być przyznane na wniosek :

1) dyrektora szkoły,

2) rodzica,

3) opiekuna prawnego,

4) zainteresowanego pełnoletniego ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty do 10 lipca.

Do wniosku o stypendium motywacyjne należy dołączyć:

1) kserokopię świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

2) kserokopię zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – o wyniku uzyskanym na sprawdzianie lub egzaminie zewnętrznym przez ucznia ubiegającego się o stypendium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

3) kserokopię zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata przedmiotowego konkursu kuratoryjnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Druk wniosku dostępny w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty w Rypinie (Urząd Miasta Rypin pok. 202), na stronie www.rypin.eu w zakładce Edukacja – Pomoc materialna dla uczniów – Stypendium Motywacyjne Rady Miasta Rypin oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.rypin.eu

Kontakt

Urząd Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
tel. 54 280 96 00
rypin@rypin.eu
www.rypin.eu

Dokumenty

do pobrania