Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Lesława A. Pagi

organizator:

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.11.2014

Stypendium im. Lesława A. Pagi

Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowany do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego.
Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju.
Fundacja wspiera inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym w ich środowiskach. Szczególny nacisk kładzie na projekty o charakterze cyklicznym i międzynarodowym.
Do 28 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi.
Długofalowym celem Stypendium jest:
 • zwiększenie kapitału społecznego Polaków,
 • promocja modelu rozwoju Polski opartego na zdolności do współpracy i budowy trwałych więzi społecznych oraz rozwój kapitału intelektualnego Polski poprzez wspieranie projektów edukacyjnych i badań naukowych.
Pula grantów w danej edycji wynosi 50 tys. zł.
Kto może aplikować?
Nasz projekt kierujemy do organizacji zrzeszających studentów bądź absolwentów (do 35. roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Zespoły składające się z od 3 do 6 osób mogą być zarówno nieformalne, jak i reprezentujące organizację studencką, akademickie koła naukowe bądź inne zarejestrowane organizacje lub stowarzyszenia.
Jak aplikować?
1. Należy wypełnić formularz na stronie www.paga.org.pl oraz załączyć plan ewaluacji projektu.
2. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, wybiera projekty, którym przyznaje Stypendium.
Jak aplikować?
1. Należy wypełnić formularz na stronie www.paga.org.pl oraz załączyć plan ewaluacji projektu.
2. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, wybiera projekty, którym przyznaje Stypendium.
Kryterium oceny
Przy wyborze projektów przez Kapitułę, priorytet będą miały inicjatywy, które:
 • będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł,
 • będą realizowane cyklicznie,
 • będą miały charakter międzynarodowy,
 • uzasadnią potrzebę realizacji projektu,
 • przedstawią plan ewaluacji projektu (warunek konieczny).
Szczegółowe informacje o Stypendium i przebiegu procesu kwalifikacyjnego znajdą Państwo w regulaminie na stronie www.paga.org.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.paga.org.pl

Kontakt

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi
ul. Książęca 4 pokój 8030
00-498 Warszawa

mjozefaciuk@paga.org.pl