Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe21
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla dla studentów Politechniki Warszawskiej

organizator:

Politechnika Warszawska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 08.06.2012

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla dla studentów Politechniki Warszawskiej

O stypendia mogą ubiegać się studenci Politechniki Warszawskiej posiadający obywatelstwo polskie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Kandydaci w składanych podaniach winni udokumentować następujące warunki:
– mieć zaliczony pierwszy rok studiów;
– wykazać się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
– spełniać warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

Przy równych osiągnięciach w nauce preferowani będą kandydaci niepełnosprawni
Na wniosek Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation. Kapituła może przyznać stypendia studentom pierwszego roku, według ustalonych odrębnie zasad. Ilość tych stypendiów nie może przekroczyć 25% liczby wszystkich stypendiów przyznanych w danym roku akademickim.

Stypendia mogą być przyznane jako:
– wypłacane comiesięcznie przez 10 miesięcy pomoc na potrzeby utrzymania,
– jednorazowa kwota na zakupienie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
– ratalnie wypłacaną pomoc przy podjęciu studiów zagranicznych
– inne formy pomocy według decyzji Kapituły

Wniosek należy złożyć do 8 czerwca 2012 r. w pokoju 112 w gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Informacje pochodzą ze strony www.elka.pw.edu.pl

Kontakt

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa


www.pw.edu.pl