Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe20
 • naukowe41
 • artystyczne26
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie7
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium im. Braci Potoczków

organizator:

Fundacja Sądecka

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium im. Braci Potoczków

O stypendia mogą się starać:

 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, działających na terenie województwa małopolskiego.
 • uczniowie z pozostałych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w kraju, o ile mieszkają na terenie województwa małopolskiego
 • studenci wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych z województwa małopolskiego, studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studenci jednolitych studiów magisterskich.
 • Studenci, którzy w roku akademickim 2013/2014 podejmują studia na kierunkach kluczowych dla rozwoju regionu Małopolski

Fundacja Sądecka przewiduje udzielanie trzech rodzajów pomocy stypendialnej

 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • naukowe
 • uczniów i studentów niepełnosprawnych.

Można starać się tylko o jedno z nich, jedynie stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych może sumować się z pozostałymi. Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w nauce, wysoką średnią ocen, wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach. Studenci dodatkowo muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich osiągnięcia naukowe – przeprowadzone badania naukowe, publikacje, uzyskane patenty i wynalazki. Kandydat do stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe musi wykazać się osiągnięciami sportowymi w roku poprzedzającym rok szkolny lub akademicki, na który przyznane będzie stypendium. Musi też uzyskać odpowiednią średnią ocen – nie niższą niż 4.0.

Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane przez Fundację Sądecką, której siedziba mieści się przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu w terminach: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych od 1 września do 30 września ( do godziny 15.00) , natomiast dla studentów od 1 września do 15 października (do godziny 15.00).

Informację pochodzą ze strony: www.sadeczanin.info

Kontakt

Fundacja Sądecka
ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 475 16 20
biuro@fsns.pl
www.sadeczanin.info