Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium im. Braci Potoczków

organizator:

Fundacja Sądecka

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium im. Braci Potoczków

O stypendia mogą się starać:

 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, działających na terenie województwa małopolskiego.
 • uczniowie z pozostałych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w kraju, o ile mieszkają na terenie województwa małopolskiego
 • studenci wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych z województwa małopolskiego, studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studenci jednolitych studiów magisterskich.
 • Studenci, którzy w roku akademickim 2013/2014 podejmują studia na kierunkach kluczowych dla rozwoju regionu Małopolski

Fundacja Sądecka przewiduje udzielanie trzech rodzajów pomocy stypendialnej

 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • naukowe
 • uczniów i studentów niepełnosprawnych.

Można starać się tylko o jedno z nich, jedynie stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych może sumować się z pozostałymi. Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w nauce, wysoką średnią ocen, wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach. Studenci dodatkowo muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich osiągnięcia naukowe – przeprowadzone badania naukowe, publikacje, uzyskane patenty i wynalazki. Kandydat do stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe musi wykazać się osiągnięciami sportowymi w roku poprzedzającym rok szkolny lub akademicki, na który przyznane będzie stypendium. Musi też uzyskać odpowiednią średnią ocen – nie niższą niż 4.0.

Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane przez Fundację Sądecką, której siedziba mieści się przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu w terminach: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych od 1 września do 30 września ( do godziny 15.00) , natomiast dla studentów od 1 września do 15 października (do godziny 15.00).

Informację pochodzą ze strony: www.sadeczanin.info

Kontakt

Fundacja Sądecka
ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 475 16 20
biuro@fsns.pl
www.sadeczanin.info