Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Gminy Solec-Zdrój dla studentów

organizator:

Urząd Gminy w Solcu–Zdroju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.05.2024

Stypendium Gminy Solec-Zdrój dla studentów

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów przyjmowane są od 1 do 31 maja każdego roku.

Stypendium przysługuje studentom I, II i III roku studiów publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 lat i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub w semestrze akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średni wynik z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5.

Dokumenty, które należy dostarczyć:

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
 • dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie
 •  kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, karty egzaminacyjnej studenta lub indeksu
 •  opis aktywności stypendysty w życiu lokalnej społeczności
 •  deklarację podjęcia konkretnych działań na rzecz gminy Solec – Zdrój

Stypendium przyznaje się na czas określony (czas trwania roku akademickiego – od 1 października do 30 czerwca).
Stypendium wypłacane jest na konto bankowe (każdy student zobowiązany jest dostarczyć numer konta).
Wypłata stypendium następuje po dostarczeniu w miesiącu październiku zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na I lub kolejny rok studiów.

Informacje pochodzą ze strony: solec-zdroj.pl

Więcej stypendiów dla studentów znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy w Solcu–Zdroju
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 39
ug@solec-zdroj.pl
solec-zdroj.pl