Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe21
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium gimnazjalne/maturalne Społecznego Funduszu Stypendialnego

organizator:

Akademia Sztuki i Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Stypendium gimnazjalne/maturalne Społecznego Funduszu Stypendialnego

„Stypendium gimnazjalne / maturalne” przyznawane jest przez Społeczny Fundusz Stypendialny, przy wsparciu organizacyjnym i programowym Akademii Sztuki i Kultury, niepublicznej placówki oświatowej Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja. Celem programu jest wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych w dowolnej dziedzinie artystycznej, organizatorskiej czy sportowej uczniów gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, przygotowujących się do egzaminów gimnazjalnych lub maturalnych.

Stypendium przekazywane jest w formie dofinansowania w wysokości 50% ceny jednego kursu. Wartość zniżki stypendialnej dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 550 zł.

Jeżeli organizatorzy w okresie rekrutacji beneficjentów do stypendium otrzymają od sponsorów prywatnych lub instytucjonalnych dodatkowe fundusze, wartość zniżki stypendialnej może przekroczyć 550 zł, ale nie osiągając więcej niż 1000 zł. Na życzenie sponsorów ich nazwiska i/lub dane ich firm znajdą się w materiałach informacyjnych programu. Stypendium może zostać przyznane uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży prowadzonej na terenie województwa mazowieckiego.

Stypendium przyznaje się na wniosek:

 • opiekuna beneficjenta (rodziców, nauczyciela, dyrektora placówki, przedstawiciela organizacji itp.),
 • beneficjenta – o ile jest pełnoletni.

Wniosek, według ustalonego wzoru z udokumentowanymi osiągnięciami beneficjenta, należy przekazać najpóźniej do 31 sierpnia 2012 roku na adres: (pocztą) Społeczny Fundusz Stypendialny, ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa, z dopiskiem Stypendium gimnazjalne/maturalne: (osobiście) w sekretariacie Akademii Sztuki i Kultury, al. Jana Pawła II 36 c, 00-141 Warszawa. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium przyznaje, na zasadach konkursu, kapituła ds.stypendiów.

W skład kapituły wchodzą:

 • przewodniczący – wyznaczony przez  Zarząd SFS,
 • dwóch przedstawicieli organizatorów kursów ASiK.

Do zadań kapituły należy:

 • rozpatrzenie wniosków,
 • członkowie kapituły mają prawo prosić składających wnioski o uzupełnienie informacji merytorycznych o beneficjencie,
 • kapituła na posiedzeniu (w co najmniej trzyosobowym składzie) zatwierdza listy stypendystów zwykłą większością głosów; posiedzenia kapituły są protokołowane.
 • od decyzji kapituły nie ma odwołania.

Przewodniczący kapituły zawiadamia o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium pełnoletniego beneficjenta – bezpośrednio,  a niepełnoletniego – poprzez opiekunów zgłaszających jego kandydaturę. W zawiadomieniu o przyznaniu stypendium zawarta będzie informacja o wysokości stypendium, przyznane stypendium dotyczy tylko tego beneficjenta i tylko na jeden wybrany przez niego kurs.

Na stronach internetowych Społecznego Funduszu Stypendialnego (www.fundusz-stypendialny.pl), Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja (www.sztuka-edukacja.org.pl) oraz na stronie ASiK (www.akademia-kultury.edu.pl) mogą zostać zamieszczone listy stypendystów z informacją o dziedzinie, w której się specjalizują i miejscowości, z której pochodzą. Stypendysta może zastrzec podawanie pełnego nazwiska, wtedy będzie podany tylko inicjał jego nazwiska.

Informacje pochodzą ze strony www.akademia-kultury.edu.pl

Kontakt

Akademia Sztuki i Kultury
al. Jana Pawła II 36c
00-141 Warszawa
tel. 22 654 35 35
biuro@akademia-kultury.edu.pl
www.akademia-kultury.edu.pl