Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe38
 • artystyczne14
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji Stypendialnej SEKA

organizator:

Fundacja Stypendialna SEKA

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
planowany termin naboru: 07.2024

Stypendium Fundacji Stypendialnej SEKA

Niebawem rusza nabór wniosków na stypendia na rok akademicki 2024/2025!

Do składania wniosków Fundacja SEKA zaprasza maturzystów z całego województwa lubelskiego, również z Lublina. Nabór wniosków ruszy 9 lipca 2024 r.

Stypendia wypłacane są maksymalnie przez 3 lata akademickie. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy w roku składania wniosku o przyznanie stypendium planują rozpocząć studia dzienne i spełniają łącznie następujące wymagania:

 • podczas egzaminów maturalnych zdawali minimum dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym,
 • w roku złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekroczył równowartości 1.700,00 zł brutto (kryterium dochodowe),
 • przez okres minimum 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium byli zameldowani na terenie województwa lubelskiego,
 • w roku akademickim, na który przyznawane są stypendia będą studiować na uczelniach państwowych w Polsce lub za granicą w krajach Unii Europejskiej.

Przyznawanie stypendiów następuje na wniosek zawierający co najmniej imię i nazwisko, adres wnioskującego, oznaczenie rodzaju wnioskowanego stypendium (polskie lub zagraniczne), wysokość dochodu brutto na członka rodziny oraz przedmioty maturalne (maksymalnie 3) zdane na poziomie rozszerzonym wraz z wynikami, które mają być brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie z wynikami egzaminów maturalnych,
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wnioskującego oraz członków jego rodziny dochody, np.:
  – zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za ubiegły rok podatkowy,
  – zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomocy przyznawanej stypendyście oraz jego członkom rodziny albo o niekorzystaniu z takiego wsparcia,
  – zaświadczenie o dochodach otrzymywanych z gospodarstwa rolnego albo o braku dochodów z tego tytułu.

Informacje pochodzą ze strony: fundacja.seka.pl

Na naszej stronie znajdziecie tez inne stypendia dla studentów.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja Stypendialna SEKA
Wolska 11
20-411 Lublin
tel. 502 683 886
fundacja@seka.pl
fundacja.seka.pl