Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji Stypendialnej SEKA

organizator:

Fundacja Stypendialna SEKA

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Stypendium Fundacji Stypendialnej SEKA

Ruszył nabór wniosków na stypendia na rok akademicki 2024/2025!  Fundacja SEKA oferuje 50 stypendiów w 10 miesięcznych ratach po 1.700,00 PLM dla studentów polskich uczelni.

Do składania wniosków Fundacja SEKA zaprasza maturzystów z całego województwa lubelskiego, również z Lublina. Nabór wniosków ruszy 9 lipca 2024 r.

Stypendia wypłacane są maksymalnie przez 3 lata akademickie. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy w roku składania wniosku o przyznanie stypendium planują rozpocząć studia dzienne i spełniają łącznie następujące wymagania:

 • podczas egzaminów maturalnych zdawali minimum dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym,
 • w roku złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekroczył równowartości 2 200,00 zł brutto (kryterium dochodowe),
 • przez okres minimum 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium byli zameldowani na terenie województwa lubelskiego,
 • w roku akademickim, na który przyznawane są stypendia będą studiować na uczelniach państwowych w Polsce, wyłączone są uczelnie z województwa lubelskiego.

Przyznawanie stypendiów następuje na wniosek zawierający co najmniej imię i nazwisko, adres wnioskującego, oznaczenie rodzaju wnioskowanego stypendium (polskie lub zagraniczne), wysokość dochodu brutto na członka rodziny oraz przedmioty maturalne (maksymalnie 3) zdane na poziomie rozszerzonym wraz z wynikami, które mają być brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie z wynikami egzaminów maturalnych,
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wnioskującego oraz członków jego rodziny dochody, m.in.:
  – zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za ubiegły rok podatkowy,
  – zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomocy przyznawanej stypendyście oraz jego członkom rodziny albo o niekorzystaniu z takiego wsparcia,
  – zaświadczenie o dochodach otrzymywanych z gospodarstwa rolnego albo o braku dochodów z tego tytułu.

Warto pamiętać, że stypendia wypłacane są maksymalnie przez 3 lata akademickie.

Informacje pochodzą ze strony: fundacja.seka.pl

Na naszej stronie znajdziecie tez inne stypendia dla studentów.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja Stypendialna SEKA
ul. Zabraniecka 80
03-787 Warszawa
tel. 501 315 359
fundacja@seka.pl
www.fundacja.seka.pl