Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne19
 • sportowe48
 • artystyczne48
 • socjalne25
 • naukowe117
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Fundacji Rodzin Górniczych 2024

organizator:

Fundacja Rodzin Górniczych

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2024

Stypendium Fundacji Rodzin Górniczych 2024

Fundacja Rodzin Górniczych rozpoczęła nabór wniosków o stypendia na rok szkolny 2024/2025. Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można przesyłać w formie skanu drogą elektroniczną lub papierowo – pocztą.
Fundacja Rodzin Górniczych przyznaje stypendia socjalne, naukowe i specjalne na dany rok szkolny do 26 roku życia zgodnie z Zasadami przyznawania stypendiów.

Osoby ubiegające się o taką formę pomocy proszone o zapoznanie się z Regulaminem udzielania pomocy rodzinom górniczym i jego załącznikami, aby sprawdzić czy mogą Państwo ubiegać się o tą formę pomocy.

Stypendium socjalne
Do tych świadczeń uprawnieni są uczniowie i studenci w rodzinach, w których dochód na jednego członka tej rodziny nie jest wyższy jak minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto za pracę pracowników, ogłoszone na podstawie odrębnych przepisów.

Stypendium za wyniki w nauce
Do tych świadczeń są uprawnieni uczniowie szkół od 4 klasy szkoły podstawowej oraz studenci. Wysokość średniej od której przyznawane jest stypendium wynosi 5,0 dla szkoły podstawowej, zawodowej i gimnazjum, 4,5 dla szkół średnich i ponad średnich; Ponad to: ocena z zachowania nie może być niższa jak „odpowiednie”, a uczeń (student) nie powtarza klasy/roku akademickiego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
O takie stypendium może się ubiegać uczeń/student, który posiada określony stopień niepełnosprawności zdrowotnej potwierdzony odpowiednim świadectwem lekarskim wydanym przez kompetentną placówkę służby zdrowia.

Uczeń (student) może korzystać z kilku rodzajów stypendiów, jeżeli spełnia określone Regulaminem warunki.

ROZPATRYWANE SĄ TYLKO WNIOSKI W CAŁOŚCI WYPEŁNIONE ORAZ ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY!!!
Organizatorzy przypominają, że składając wnioski o pomoc należy dołączyć potwierdzeń o odpisie 1,5%, jeśli takiego Państwo dokonali na Fundację Rodzin Górniczych (kopia strony z formularza PIT) lub jeśli są Państwo pracownikami Kopalń potwierdzenia odprowadzania składki na Fundację.
Osoby ubiegające się o pomoc oprócz wymaganych dokumentów wymienionych we wnioskach zobowiązani są do dołączania wykazu miesięcznych kosztów czynszu i mediów (ogrzewanie, światło, woda, itp.) – potwierdzone przez administrację mieszkaniową, itp.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

 • kopia protokołu z wypadku w kopalni / świadectwa pracy na kwk
 • odpisy lub ksero dokumentów potwierdzających osiągany dochód (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, renty rodzinnej, renty wyrównawczej, inne)
 • zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim,
 • kopie świadectw/indeksów uczących się dzieci (za ostatni rok szkolny/rok akademicki) – w przypadku wniosku o stypendium
 • zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki (w przypadku rozpoczynania nauki w nowej szkole/uczelni) – w przypadku wniosku o stypendium
 • orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie lub inne w zależności od uzasadnienia wniosku
 • ilość osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (z Urzędu Miasta/Spółdzielni Mieszkaniowej)
 • zaświadczenie (kopia wyciągu bankowego, kopia dowodu wpłaty, kopia PIT) dokumentujące wspieranie działalności statutowej Fundacji). Potwierdzenie raz dostarczone jest aktualne aż do momentu zmiany numeru konta. Wymóg tego dokumentu jest spowodowany zabezpieczeniem przed wypłatą pomocy osobom, które mogą powoływać się na nie swoje nazwisko.

Zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM uzyskacie składając wniosek o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem platformy e-puap, poprzez swoje konto bankowe, gdzie wystarczy założyć profil zaufany, wypełnić i wysłać wniosek. W razie wątpliwości kontaktujcie się telefonicznie z Urzędem Skarbowym lub waszym bankiem.
Jeżeli w/w dokumenty zostały już złożone w Fundacji do 12 miesięcy wcześniej wraz z innym wnioskiem i nie uległy zmianie, to można powołać się na te dokumenty. W tym przypadku należy na końcu wniosku napisać, które dokumenty znajdują się już w Fundacji.

Organizatorzy proszą o zwracanie uwagi na dokładne wypełnienie wniosku oraz upewnienie się czy załączyli Państwo do formularza wszystkie wymagane dokumenty.
W razie wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem Fundacji (tel. 505-233-026 lub email: fundacjafrg@wp.pl) przed wysłaniem wniosku.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Regulamin i formularz dostępny jest na stronie organizatora.
Informacje pochodzą ze strony: fundacjafrg.pl
W naszej bazie można znaleźć też inne stypendia dla uczniów i studentów.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja Rodzin Górniczych
Powstańców 30
40-039 Katowice
tel. 505 233 026
fundacjafrg@wp.pl
fundacjafrg.pl