Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe5
 • socjalne5
 • artystyczne15
 • naukowe21
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Białobrzegi

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendium dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Białobrzegi

Stypendium dotyczy uczniów i absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach, spełniających następujące warunki:

1) osiągnęli średnią z wyników w nauce za poprzedni rok szkolny nie mniejszą niż 4,75,
2) złożyli w terminie wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów (do 30 września)

Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego (10 miesięcy) dla 15 uczniów w wysokości 100,00 zł miesięcznie dla każdego ucznia.

W celu uzyskania stypendium należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium, który składa się w Zespole Administracyjno- Ekonomicznym Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Białobrzegi w terminie do dnia 30 września danego roku.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien być podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Informacje pochodzą ze strony: www.gmina-bialobrzegi.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
Tel.: 48 613 24 72
bialobrzegi@bialobrzegi.pl
www.bialobrzegi.pl

Dokumenty

do pobrania