Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne19
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Białobrzegi

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendium dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Białobrzegi

Stypendium dotyczy uczniów i absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach, spełniających następujące warunki:

1) osiągnęli średnią z wyników w nauce za poprzedni rok szkolny nie mniejszą niż 4,75,
2) złożyli w terminie wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów (do 30 września)

Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego (10 miesięcy) dla 15 uczniów w wysokości 100,00 zł miesięcznie dla każdego ucznia.

W celu uzyskania stypendium należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium, który składa się w Zespole Administracyjno- Ekonomicznym Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Białobrzegi w terminie do dnia 30 września danego roku.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien być podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Informacje pochodzą ze strony: www.gmina-bialobrzegi.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
Tel.: 48 613 24 72
bialobrzegi@bialobrzegi.pl
www.bialobrzegi.pl

Dokumenty

do pobrania