Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów w Gminie Chybie

organizator:

Urząd Gminy Chybie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Stypendium dla uczniów w Gminie Chybie

Na podstawie uchwały nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4917, z późn. zm.) stypendia mogą być udzielane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych pobierającym naukę na terenie Gminy Chybie, a także absolwentom szkoły w roku kalendarzowym, w którym ukończyli szkołę.

Zgodnie z § 2 w/w uchwały stypendia za wyniki w nauce mogą być udzielane uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełniają jeden z następujących warunków:

 • są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • są laureatami turnieju wiedzy pożarniczej i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim,
 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego:
  uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI – 5,5 i wyższą,
  uczeń szkoły podstawowej klas VII-VIII – 5,4 i wyższą.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dyrektorzy szkół są zobowiązani powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych o możliwości uzyskania stypendium przez ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy w Chybiu w terminie do 31 lipca, a wypłata stypendium nastąpi w terminie do dnia 30 września każdego roku. Do wniosku wnioskodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

 1. świadectwa szkolnego,
 2. dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Formularz wniosku oraz uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4917, z późn. zm.) znajdują się poniżej w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony: chybie.pl

A jeśli szukacie innej oferty stypendium, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Chybie
ul. Bielska 78
43-520 Chybie
tel. 338561096
sekretariat@chybie.pl
chybie.pl