Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe32
 • socjalne11
 • artystyczne39
 • naukowe95
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów w Gminie Chybie

organizator:

Urząd Gminy Chybie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Stypendium dla uczniów w Gminie Chybie

Na podstawie uchwały nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4917, z późn. zm.) stypendia mogą być udzielane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych pobierającym naukę na terenie Gminy Chybie, a także absolwentom szkoły w roku kalendarzowym, w którym ukończyli szkołę.

Zgodnie z § 2 w/w uchwały stypendia za wyniki w nauce mogą być udzielane uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełniają jeden z następujących warunków:

 • są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • są laureatami turnieju wiedzy pożarniczej i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim,
 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego:
  uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI – 5,5 i wyższą,
  uczeń szkoły podstawowej klas VII-VIII – 5,4 i wyższą.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dyrektorzy szkół są zobowiązani powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych o możliwości uzyskania stypendium przez ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy w Chybiu w terminie do 31 lipca, a wypłata stypendium nastąpi w terminie do dnia 30 września każdego roku. Do wniosku wnioskodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

 1. świadectwa szkolnego,
 2. dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Formularz wniosku oraz uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4917, z późn. zm.) znajdują się poniżej w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony: chybie.pl

A jeśli szukacie innej oferty stypendium, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Chybie
ul. Bielska 78
43-520 Chybie
tel. 338561096
sekretariat@chybie.pl
chybie.pl