Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Chybie

organizator:

Gmina Chybie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.07.2022

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Chybie

Na podstawie uchwały nr Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4917, z późn. zm.) stypendia mogą być udzielane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom klas dotychczasowego gimnazjum, pobierającym naukę na terenie Gminy Chybie, a także absolwentom tych szkół w roku kalendarzowym, w którym ukończyli szkołę.

stypendia za wyniki w nauce mogą być udzielane uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełniają jeden z następujących warunków:

 1. są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 2. są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 3. są laureatami turnieju wiedzy pożarniczej i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim,
 4. uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego: a) uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI – 5,5 i wyższą, b) uczeń szkoły podstawowej klas VII-VIII oraz uczeń klasy gimnazjum – 5,4 i wyższą.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dyrektorzy szkół są zobowiązani powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych o możliwości uzyskania stypendium przez ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy w Chybiu w terminie do 31 lipca, a wypłata stypendium nastąpi w terminie do dnia 30 września każdego roku. Do wniosku wnioskodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

1) świadectwa szkolnego,
2) dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Informacje pochodzą ze strony: chybie.pl

A jeśli szukacie innej oferty stypendium, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gmina Chybie
ul. Bielska 78
43-520 Chybie
tel.: +48 338561096
sekretariat@chybie.pl
chybie.pl