Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Chybie

organizator:

Gmina Chybie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.07.2022

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Chybie

Na podstawie uchwały nr Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4917, z późn. zm.) stypendia mogą być udzielane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom klas dotychczasowego gimnazjum, pobierającym naukę na terenie Gminy Chybie, a także absolwentom tych szkół w roku kalendarzowym, w którym ukończyli szkołę.

stypendia za wyniki w nauce mogą być udzielane uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełniają jeden z następujących warunków:

 1. są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 2. są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 3. są laureatami turnieju wiedzy pożarniczej i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim,
 4. uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego: a) uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI – 5,5 i wyższą, b) uczeń szkoły podstawowej klas VII-VIII oraz uczeń klasy gimnazjum – 5,4 i wyższą.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dyrektorzy szkół są zobowiązani powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych o możliwości uzyskania stypendium przez ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy w Chybiu w terminie do 31 lipca, a wypłata stypendium nastąpi w terminie do dnia 30 września każdego roku. Do wniosku wnioskodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

1) świadectwa szkolnego,
2) dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Informacje pochodzą ze strony: chybie.pl

A jeśli szukacie innej oferty stypendium, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gmina Chybie
ul. Bielska 78
43-520 Chybie
tel.: +48 338561096
sekretariat@chybie.pl
chybie.pl