Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
 • socjalne13
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uczniów Miasta i Gminy Rydzyna

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2023

Stypendium dla uczniów Miasta i Gminy Rydzyna

Rodzice uzdolnionych uczniów mogą po zakończeniu obecnego roku szkolnego składać wnioski o stypendium dla swoich pociech.

Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy spełnili jeden z następujących warunków:

 • najwyższą średnią w szkole z zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, liczoną łącznie ze wszystkich przedmiotów;
 • w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:

w klasach IV – VI – 5,30,

w klasach VII – VIII – 5,10;

 • reprezentując szkołę, uzyskali na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata w konkursach/olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych lub zostali na szczeblu ogólnopolskim co najmniej finalistami konkursów/olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych, ogłaszanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub Kuratora Oświaty oraz w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej średnią ocen 4,75. W przypadku konkursów/olimpiad na szczeblu wojewódzkim, których regulamin nie przewiduje określenia miejsc laureatów, uprawnieni są wszyscy laureaci.

Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je raz w roku za osiągnięcia ucznia uzyskane w ostatnim roku szkolnym i jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł. Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic/opiekun prawny ucznia. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w uchwale:

Uchwała Nr XXXII/237/2021 w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, w terminie 7 dni od zakończenia roku szkolnego oraz w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty przez CKE każdego roku, uwzględniając osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym. Do wniosku należy dołączyć kserokopie świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 13 lipca 2023r. o godz. 17:00 w Auli Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie.

Informacje pochodzą ze strony: rydzyna.pl

Jeśli szukasz innych stypendiów dla uczniów, to zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie
Rynek 1
64-130 Rydzyna
tel. 65 538 84 76
rydzyna@rydzyna.pl
rydzyna.pl