Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne16
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium dla studentów w Morzeszczynie

organizator:

Urząd Gminy Morzeszczyn

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.04.2024

Stypendium dla studentów w Morzeszczynie

Zgodnie z uchwałą nr XL/255/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla studentów szkół wyższych o stypendium może ubiegać się student kształcący się w szkole wyższej, który:

 • jest mieszkańcem gminy Morzeszczyn;
 • uzyskał w semestrze akademickim, za który przyznawane jest stypendium średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,00 podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglania;
 • nie ukończył w dniu składania wniosku 26 roku życia.

Stypendium przyznawane jest raz na semestr akademicki i wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy.

Zgłoszenie kandydatów do stypendium dokonywane jest na wniosku. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów,
 • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Morzeszczyn.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w Urzędzie Gminy Morzeszczyn w terminach do dnia:

 • 30 kwietnia każdego roku,
 • 31 października każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.morzeszczyn.pl

Inne stypendia naukowe dla studentów dostępne są w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
tel. 58 536 27 19, 58 536 27 24
urzad@morzeszczyn.pl
www.morzeszczyn.pl