Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe20
 • naukowe40
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla najzdolniejszych uczniów w Dąbrowie Górniczej

organizator:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.07.2020

Stypendium dla najzdolniejszych uczniów w Dąbrowie Górniczej

10 lipca br. mija termin składania wniosków o stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uczniów mających wysokie wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

O stypendium mogą starać się wszyscy uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy pobierają naukę na terenie Dąbrowy Górniczej (bez względu na miejsce zamieszkania) oraz spełniają warunki ujęte w regulaminie.

Wymaganiem koniecznym do zakwalifikowania się, jest średnia ocen wynosząca co najmniej 4,0. Brane pod uwagę są także trzy najważniejsze osiągnięcia kandydata, którym została przypisana pula punktów. Są to między innymi ważne osiągnięcia w sporcie, uzyskanie tytułu laureata, finalisty, lub zajęcie wysokiego miejsca w konkursach naukowych i olimpiadach.

Zgłoszenia kandydatów do stypendium dokonać należy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w terminie do 10 lipca każdego roku szkolnego, na wnioskach o przyznanie stypendium, których wzory dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Wniosek

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone przez dyrektora szkoły zaświadczenie o średniej ocen za miniony rok szkolny, kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w minionym roku szkolnym, regulaminy konkursów lub ich wydruki, numer rachunku bankowego.

Stypendium wypłacane jest przez okres 10 miesięcy, od września do czerwca, wynosi 200 zł.

Informacje pochodzą ze strony: dabrowa-gornicza.pl

Kontakt

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 67 00
um@idabrowa.pl
www.dabrowa-gornicza.pl