Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Cieszkowskiego – edycja 2018

organizator:

Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Kronos

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2017

Stypendium Cieszkowskiego – edycja 2018

O wsparcie finansowe badań w ramach Stypendium Cieszkowskiego mogą starać się magistrzy, doktoranci i doktorzy do 40. roku życia z następujących dziedzin humanistyki: filozofia, historia, polonistyka, socjologia. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres stypendium@kronos.org.pl (zgodnie ze wzorem wniosku) do dnia 15 listopada 2017 roku.

Wnioski oceniać będzie Kapituła w składzie: prof. Halina Lichocka, prof. Stanisław Pieróg, prof. Andrzej Waśko oraz prof. Zofia Zielińska. Sekretarze Stypendium: dr Dorota Dukwicz, dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz.

Program przewiduje 5 lub 6 stypendiów w wysokości około 20 tysięcy złotych. O ilości i wysokości stypendiów zdecyduje Kapituła Stypendium.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wzór wniosku
Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres stypendium@kronos.org.pl do 15 listopada 2017 roku. Wniosek powinien zawierać:
1). Kwestionariusz osobowy
a). imię i nazwisko, rok urodzenia
b). adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail
c). miejsca studiowania/zatrudnienia (uczelnia, wydział, instytut, katedra/zakład, adres)

2). Informacje o dotychczasowym dorobku naukowym
a). spis publikacji (max. 10 ostatnich)
b). udział w projektach badawczych, grantach, konferencjach, stażach i stypendiach (kraj, instytucja, czas trwania)
c). wyróżnienia i nagrody krajowe i międzynarodowe (rodzaj nagrody, kraj, data)

3). Opis projektu badawczego (do 4 stron – max. 10 000 znaków ze spacjami)
4). Opinia samodzielnego pracownika naukowego (dołączyć skan)

Przesyłając wniosek należy:
– w tytule wiadomości podać swoje nazwisko, bez imienia;
– wniosek pkt. 1-3 przesłać jako załącznik wiadomości w pliku tekstowym (.rtf, .doc, .docx, lub .odt). W nazwie pliku należy podać: Nazwisko_Imię_rok urodzenia;
– pkt. 4 wniosku – opinię samodzielnego pracownika naukowego – przesłać jako załącznik wiadomości w pliku pdf (skan podpisanego dokumentu). Nazwa pliku: Nazwisko_Imię osoby wystawiającej opinię.

Informacje pochodzą ze strony kronos.org.pl

Kontakt

Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Kronos
ul. Mianowskiego 15/65
02-044 Warszawa

stypendium@kronos.org.pl
kronos.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin