Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe46
 • socjalne26
 • artystyczne47
 • naukowe114
 • inne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie 2024

organizator:

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 20.07.2024

Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie 2024

W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie możliwe jest otrzymanie Stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok szkolny 2023/2024.

Uchwała Nr XXVIII/236/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2021 r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie:

 • Stypendium za wyniki w nauce,
 • Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,
 • Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • Nagrody PRYMUS Gminy Kowalewo Pomorskie.

Stypendium może być przyznane uzdolnionemu uczniowi pobierającemu naukę w szkole zlokalizowanej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic/opiekun prawny ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata za rok szkolny 2023/2024, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dokumenty należy składać w sekretariacie tut. Urzędu w terminie do dnia 20 lipca br. Wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmie do dnia 31 sierpnia 2024 r., o czym wnioskodawcy oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów lub pełnoletni uczniowie zostaną powiadomieni na piśmie.

Link do Uchwały, której załącznikiem jest wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie: https://mst-kowalewo-pomorskie.arch.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxviii23621-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-udzielania-pomocy-uzdolnionym-dzieciom-i-mlodziezy-pobierajacym-nauke-na-terenie-gminy-kowalewo-pomorskie-form-i-zakresu-tej-pomoc/

Informacje pochodzą ze strony: kowalewopomorskie.pl

Inne stypendia naukowe dla uczniów można znaleźć w naszej bazie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 10 24
urzad@kowalewopomorskie.pl
www.kowalewopomorskie.pl