Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne25
 • naukowe109
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 11.07.2024

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna za wyniki w nauce

Rodzice uzdolnionych uczniów mogą po zakończeniu obecnego roku szkolnego składać wnioski o stypendium dla swoich pociech.

Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy spełnili jeden z następujących warunków:

 • uzyskali najwyższą średnią w szkole z zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, liczoną łącznie ze wszystkich przedmiotów;
 • w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
  – w klasach IV–VI –5,30

– w klasach VII–VIII – 5,10

 • reprezentując szkołę, uzyskali na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata w konkursach/olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych lub zostali na szczeblu ogólnopolskim co najmniej finalistami konkursów/olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych, ogłaszanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub Kuratora Oświaty oraz w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej średnią ocen 4,75. W przypadku konkursów/olimpiad na szczeblu wojewódzkim, których regulamin nie przewiduje określenia miejsc laureatów, uprawnieni są wszyscy laureaci.

Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je raz w roku za osiągnięcia ucznia uzyskane w ostatnim roku szkolnym i jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł. Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic/opiekun prawny ucznia. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w uchwale:

Uchwała Nr XXXII/237/2021 w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, w terminie 7 dni od zakończenia roku szkolnego, oraz w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty przez CKE każdego roku, uwzględniając osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Informacje pochodzą ze strony: rydzyna.pl

Jeśli szukasz innych stypendiów dla uczniów, to zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie
Rynek 1
64-130 Rydzyna
tel. 65 538 84 76
rydzyna@rydzyna.pl
rydzyna.pl