Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe45
 • artystyczne45
 • socjalne25
 • naukowe110
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego

organizator:

Urząd miejski w Kaliszu Pomorskim

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.08.2024

Stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego

Można wnioskować o stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, które może zostać przyznane uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Stypendium ma charakter motywacyjny oraz przyznawane jest raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu roku szkolnego.

Uczniowi może zostać przyznane stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, gdy spełni łącznie następujące warunki:

 • jest finalistą lub laureatem olimpiad przedmiotowych, lub konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, lub Ministra Edukacji Narodowej,
 • posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 4,0.

Stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • w zawodach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe uzyskał jedno z sześciu pierwszych miejsc w indywidualnych zawodach sportowych lub uzyskał jedno z czterech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych, należąc przy tym do podstawowego składu drużyny bądź został powołany do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,
 • posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego.

Uczniowi może być przyznane stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, gdy spełni poniższe warunki:

 • zajął I, II lub III miejsce konkursie, przeglądzie, turnieju lub festiwalu organizowanych przez Kuratora Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub instytucje kultury, dla których organizatorem lub współprowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do dnia 31 sierpnia 2024 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe uprawniające do otrzymania stypendium.

Wszelkie informacje na temat stypendium motywacyjnego można uzyskać w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim bądź pod numerem telefonu 943617768.

Informacje pochodzą ze strony: kaliszpom.pl

W naszej wyszukiwarce znajdziecie też inne stypendia dla uczniów.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd miejski w Kaliszu Pomorskim
ul. Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski
tel. 94 361 62 68
ratusz@kaliszpom.pl
kaliszpom.pl