Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne13
 • sportowe27
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium artystyczne Samorządu Wrocławia 2023

organizator:

Wydział Kultury UM Wrocławia

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2023

Stypendium artystyczne Samorządu Wrocławia 2023

Stypendium artystyczne Samorządu Wrocławia to program dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. 

Stypendia przyznaje się:

1) na wspieranie edukacji i rozwoju twórczego młodzieży uzdolnionej artystycznie,

2) na realizację w określonym czasie konkretnego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury

Stypendia na wspieranie edukacji przyznaje się osobom uzdolnionym artystycznie, uczącym się (uczniom i studentom I i II stopnia), które w terminie składania wniosków nie ukończyły 30 roku
życia, które zajmują się twórczością artystyczną, wyróżniają talentem i swoimi osiągnięciami promują Gminę Wrocław.

Stypendia na realizację przedsięwzięcia przyznaje się osobom zajmującym się twórczością artystyczną, które ukończyły 18 rok życia, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Wrocław lub realizującym projekt wprost dotyczący Wrocławia. Realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter twórczy i indywidualny.

W danym roku kalendarzowym można pobierać tylko jedno ze stypendiów.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium artystycznego UMW
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata, wyniki w nauce:
  – kopie dyplomów
  – kopie świadectw
  – zaświadczenia wystawione przez szkołę/uczelnię
 • dokumenty potwierdzające wymienione aktywności społeczne:
  – zaświadczenie wystawione przez instytucje, w których podejmowana była działalność,
 • rekomendacje z danymi osoby wystawiającej (fakultatywnie)
 • uzasadnienie celowości jednorazowej wypłaty – w przypadku ubiegania się o stypendium jednorazowe

W przypadku studentów starających się o dofinansowanie na rzecz nauki za granicą należy dodatkowo dołączyć:

 • dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię
 • program studiów
 • kosztorys i harmonogram studiowania z wyszczególnieniem kwot, które miałyby być pokryte przez stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: bip.um.wroc.pl

Sięgnijcie po stypendia artystyczne z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71 777 83 54
wkl@um.wroc.pl
bip.um.wroc.pl