Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • inne9
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia za wyniki w nauce dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

organizator:

Akademia Nauk Stosowanych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 29.02.2024

Stypendia za wyniki w nauce dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy. Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla nauczycieli akademickich, dla których ANS w Nowym Sączu stanowi pierwsze miejsce zatrudnienia. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego ubiegającego się o stypendium musi obejmować okres, na który planuje się wypłatę stypendium.

 • Okres przyznawania stypendium: do 8 miesięcy
 • Kwota stypendium: 900,00 zł / m-c
 • Maksymalna liczba stypendiów w 2024 r.: 12
 • Miejsce i termin składania:

Kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego oraz przez radę wydziału prosimy składać w terminie do 29 lutego 2024 r. do Działu nauki i rozwoju (rektorat, dziennik podawczy).

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Stypendium to może być przyznane studentowi dwukrotnie w okresie studiów w ramach jednego poziomu kształcenia. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.

 • Kwota stypendium jednorazowo: 1500,00 zł
 • Maksymalna liczba stypendiów w 2024 r.: 20
 • Wymagania:
 1.  zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,
 2. uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,50 – za semestr poprzedzający przyznanie stypendium (czyli za semestr zimowy 2023/24),
 3. wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,
 4. efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach w poprzednim roku akademickim – potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem.

Miejsce i termin składania:

Kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez dziekana wydziału wraz z ewentualnymi załącznikami prosimy składać w terminie do 29 lutego 2024 r. do Działu nauki i rozwoju (rektorat, dziennik podawczy).

Informacje pochodzą ze strony: ans-ns.edu.pl

Więcej stypendiów naukowych znajdziesz w naszej bazie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych
ul. Staszica 1
33–300 Nowy Sącz
tel. (18) 443 45 45
sog@ans-ns.edu.pl
ans-ns.edu.pl