Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2015

Stypendia z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Fundusz utworzony w 2008 roku przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony Winiarskiej-Feleszko. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego.
Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości.
Z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego fundowane są stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Muzyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Teatralna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz  stypendia na II rok studiów dla stypendystów Funduszu .
Kapituła Funduszu w pierwszej kolejności przyznaje stypendia osobom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).
Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na I rok studiów Fundusz oferuje:
 • wsparcie naukowe udzielane przez opiekunów w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnie bezpośrednich spotkań mających na celu pomoc w przygotowaniu się do matury i/lub egzaminów wstępnych na studia;
 • stypendia na I rok studiów w wysokości 600 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
 • pomoc w aklimatyzacji w Warszawie (znalezieniu miejsca odbywania praktyk, mieszkania, pracy, w poznaniu zasad funkcjonowania w dużym mieście).
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
 • zdają maturę w danym roku szkolnym;
 • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych w pkt. 1;
 • pochodzą z niezamożnych rodzin;
 • są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne;
 • otrzymają rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse lub Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”.
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2015/2016 należy składać do 1 marca 2015 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.batory.org.pl

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul.Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

szanse@batory.org.pl
www.batory.org.pl