Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • artystyczne35
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Wielka Wieś 2024

organizator:

Urząd Gminy Wielka Wieś

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 17.06.2024

Stypendia Wójta Gminy Wielka Wieś 2024

Zbliża się okres naboru wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”.

Stypendium jest przyznawane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych w formie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:

 •  dla uczniów pobierających naukę w szkole na terenie Gminy Wielka Wieś – Dyrektor szkoły podstawowej – w terminie do 17 czerwca 2024 roku;
 • dla ucznia pobierającego naukę poza terenem Gminy Wielka Wieś – Rodzic/Opiekun prawny Ucznia – w terminie do 17 czerwca 2024 roku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty określone obowiązującym Regulaminem:

 • zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej z ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu,
 • poświadczoną przez Wnioskodawcę kopię dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia wraz ze wskazaniem szczebla konkursu (szczebel powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy itp.),
 • kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego wraz z urzędowym potwierdzeniem złożenia lub oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu,

oraz

 • oświadczenie o zgodności danych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Referat Zarządzania Oświatą, pokój 118 do dnia 17 czerwca 2024 roku. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Szczegółowe warunki, które muszą być spełnione do przyznania stypendium określa Regulamin Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś umieszczony poniżej. Wraz z Regulaminem załączony został wzór wniosku oraz wzory wymaganych załączników.

Informacje pochodzą ze strony: www.wielka-wies.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

ug@wielka-wies.pl
www.wielka-wies.pl