Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe48
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Luzino

organizator:

Wójt Gminy Luzino

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Stypendia Wójta Gminy Luzino

Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za rok szkolny 2023/2024 należy składać do 31 lipca 2024 r. w godzinach pracy urzędu gminy w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11, bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), bądź za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.

Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1.  jest mieszkańcem Gminy;
 2. w roku szkolnym, na który składany jest wniosek, będzie kontynuował naukę;
 3. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:

a) uzyskał średnią ocen:

 • w przypadku ucznia klas IV – VI szkoły podstawowej, co najmniej 5,70;
 • w przypadku ucznia klas VII – VIII, co najmniej 5,50;
 • w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadpodstawowej, co najmniej 5,00;

b) uzyskał ocenę z zachowania, co najmniej „bardzo dobrą”;

c) w konkursach, turniejach, olimpiadach, uzyskał tytuł finalisty lub laureata.

Przez:

średnią ocen – należy rozumieć średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
na danym etapie nauki, osiągniętą w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, wyrażoną w postaci wartości liczbowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń;

średnią egzaminacyjną ocen – należy rozumieć średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów (bez zaliczeń) na danym kierunku studiów, osiągniętą w roku akademickim, poprzedzającym rok , na który składany jest wniosek, wyrażoną w postaci wartości liczbowej podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń;

konkursy, turnieje lub olimpiady – należy przez to rozumieć konkursy, turnieje lub olimpiady przedmiotowe, obejmujące co najmniej dwa etapy, szczebla międzynarodowego, ogólnopolskiego, ponadwojewódzkiego, wojewódzkiego, które odbyły się w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, a ich organizatorem jest, w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ich absolwentów – kurator oświaty, szkoły wyższe lub jednostki naukowe, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i ich absolwentów szkoły wyższe, jednostki naukowe, podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, spełniające łącznie następujące warunki:

 • udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach;
 • udział w nich jest bezpłatny na każdym etapie konkursu, turnieju lub olimpiady;
 • możliwe jest stwierdzenie samodzielności udziału ucznia w konkursie, turnieju lub olimpiadzie, co oznacza, że w ramach konkursu, turnieju lub olimpiady przeprowadzana jest bezpośrednia identyfikacja uczestnika oraz, co najmniej etap finałowy konkursu, turnieju lub olimpiady wymaga osobistego udziału uczestnika;
 • nie są przeprowadzane wyłącznie za pomocą sieci Internet;
 • konkurs, turniej lub olimpiada składa się z minimum dwóch etapów, spośród których jeden etap jest etapem kwalifikacyjnym.

Informacje pochodzą ze strony: www.luzino.eu

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wójt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 68
sekretariat@luzino.pl
www.luzino.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin