Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe19
 • inne5
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia wójta gminy Kotla dla uczniów 2020

organizator:

Wójt gminy Kotla

Rodzaj:
sportowe, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendia wójta gminy Kotla dla uczniów 2020

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Kotla oraz uczniowie spoza gminy Kotla, ale uczący się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kotla do 31 lipca 2020 r.

Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:

• osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0;
• w przypadku uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej uzyskali wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów;
• są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim;
• osiągnęli w roku szkolnym szczególnie wysokie indywidualne wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim zajmując co najmniej III miejsce.

Wysokość stypendiów uzależniona będzie od wysokości środków finansowych zabezpieczanych corocznie w budżecie gminy Kotla i będzie nie wyższa niż 300 zł na ucznia.

Informacje pochodzą ze strony: neostrada.kotla.pl

A tutaj znajdziecie jeszcze więcej ogłoszeń o stypendiach dla uczniów!

Kontakt

Urząd Gminy Kotla
ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel. 768 318 361
gmina@kotla.pl
neostrada.kotla.pl

Dokumenty

do pobrania