Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie54
 • studenci50
 • absolwenci12
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • muzyczne13
 • sportowe24
 • inne2
 • artystyczne30
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie9
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa7
 • samorząd59
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia wójta gminy Kotla dla uczniów 2020

organizator:

Wójt gminy Kotla

Rodzaj:
sportowe, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendia wójta gminy Kotla dla uczniów 2020

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Kotla oraz uczniowie spoza gminy Kotla, ale uczący się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kotla do 31 lipca 2020 r.

Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:

• osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0;
• w przypadku uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej uzyskali wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów;
• są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim;
• osiągnęli w roku szkolnym szczególnie wysokie indywidualne wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim zajmując co najmniej III miejsce.

Wysokość stypendiów uzależniona będzie od wysokości środków finansowych zabezpieczanych corocznie w budżecie gminy Kotla i będzie nie wyższa niż 300 zł na ucznia.

Informacje pochodzą ze strony: neostrada.kotla.pl

A tutaj znajdziecie jeszcze więcej ogłoszeń o stypendiach dla uczniów!

Kontakt

Urząd Gminy Kotla
ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel. 768 318 361
gmina@kotla.pl
neostrada.kotla.pl

Dokumenty

do pobrania