Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci53
 • absolwenci12
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • artystyczne37
 • socjalne15
 • muzyczne13
 • naukowe79
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie11
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd57
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia wójta gminy Kotla dla uczniów 2020

organizator:

Wójt gminy Kotla

Rodzaj:
sportowe, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendia wójta gminy Kotla dla uczniów 2020

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Kotla oraz uczniowie spoza gminy Kotla, ale uczący się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kotla do 31 lipca 2020 r.

Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:

• osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0;
• w przypadku uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej uzyskali wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów;
• są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim;
• osiągnęli w roku szkolnym szczególnie wysokie indywidualne wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim zajmując co najmniej III miejsce.

Wysokość stypendiów uzależniona będzie od wysokości środków finansowych zabezpieczanych corocznie w budżecie gminy Kotla i będzie nie wyższa niż 300 zł na ucznia.

Informacje pochodzą ze strony: neostrada.kotla.pl

A tutaj znajdziecie jeszcze więcej ogłoszeń o stypendiach dla uczniów!

Kontakt

Urząd Gminy Kotla
ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel. 768 318 361
gmina@kotla.pl
neostrada.kotla.pl

Dokumenty

do pobrania