Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia wójta gminy Kotla dla uczniów 2020

organizator:

Wójt gminy Kotla

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendia wójta gminy Kotla dla uczniów 2020

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Kotla oraz uczniowie spoza gminy Kotla, ale uczący się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kotla do 31 lipca 2020 r.

Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:

• osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0;
• w przypadku uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej uzyskali wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów;
• są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim;
• osiągnęli w roku szkolnym szczególnie wysokie indywidualne wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim zajmując co najmniej III miejsce.

Wysokość stypendiów uzależniona będzie od wysokości środków finansowych zabezpieczanych corocznie w budżecie gminy Kotla i będzie nie wyższa niż 300 zł na ucznia.

Informacje pochodzą ze strony: neostrada.kotla.pl

A tutaj znajdziecie jeszcze więcej ogłoszeń o stypendiach dla uczniów!

Kontakt

Urząd Gminy Kotla
ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel. 768 318 361
gmina@kotla.pl
neostrada.kotla.pl

Dokumenty

do pobrania