Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne4
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Koszęcin dla uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy Koszęcin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2020
wartość stypendium: 700 zł

Stypendia Wójta Gminy Koszęcin dla uczniów 2020

Rada Gminy Koszęcin ustanowiła stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce. Wnioski należy składać do 30 września 2020 roku.

Stypendia mogą być udzielane uczniom klas V – VIII szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Koszęcin. Stypendium jest przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne raz w roku, za poprzedni rok szkolny.

Stypendium naukowe przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w dziedzinie wiedzy:
1) osiągnęli wysokie wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym:

a) średnia ocen w klasach V-VI szkoły podstawowej:

 • 5,20-5,40 – 200 zł
 • 5,41-6,00 – 300 zł

b) średnia ocen w klasach VII – VIII szkoły podstawowej z jednego z bloków przedmiotów: z przedmiotów humanistycznych (język polski, wybrany język obcy, historia, geografia) lub z  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, fizyka, chemia)

 • 5,20-5,40 – 200 zł
 • 5,41-6,00 – 300 zł

2) uczniom szkół podstawowych którzy są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych o tzw. trójstopniowej organizacji na szczeblu:

 • powiatu (I-III miejsca) – 300 zł
 • województwa (wszystkie miejsca dające tytuł laureata) – 500 zł
 • ogólnopolskim (tytuł laureata) – 700 zł

3) uczniom szkół podstawowych, którzy są laureatami konkursów wiedzowych na szczeblu województwa, okręgu, kraju:

 • powiatu (I-III miejsca) – 300 zł
 • województwa (wszystkie miejsca dające tytuł laureata) – 500 zł
 • ogólnopolskim (tytuł laureata) – 700 zł

Jednemu uczniowi, w danym roku, może być przyznane tylko jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników, przyznaje się wówczas jedno stypendium w najwyższej wysokości.

Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, do pobrania ze strony internetowej lub poniżej.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka ubiegającego się o stypendium. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia lub zaświadczenie potwierdzające średnią ocen.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, w terminie od 1 lipca do 30 września każdego roku kalendarzowego.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: koszecin.pl

A ciekawych innych stypendiów dla uczniów zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin
tel. 34 35 76 100
koszecin@koszecin.pl
www.koszecin.pl

Dokumenty

do pobrania