Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
 • sportowe48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Gidle dla uzdolnionych 2024

organizator:

Urząd Gminy Gidle

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.07.2024

Stypendia Wójta Gminy Gidle dla uzdolnionych 2024

Stypendium przyznaje się w oparciu o wyniki uzyskane w roku szkolnym za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce,
 • wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gidle, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia w okresie roku szkolnego.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane:

 • uczniowi, który uzyskał z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,50 w danym roku szkolnym, lub
 • uczniowi, który został laureatem lub finalistą konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może przysługiwać uczniowi, który jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, który jest finalistą lub zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może przysługiwać uczniowi, który uzyskał udokumentowane wysokie wyniki sportowe, co najmniej na poziomie III miejsca we współzawodnictwie wojewódzkim oraz co najmniej VI miejsce we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół,
 •  rodzice ucznia,
 • dyrektorzy placówek kultury,
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, instruktorzy prowadzący zajęcia artystyczne lub sportowe.

Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gidlach do dnia 10 lipca 2024 r.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

 • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące średniej oceny klasyfikacyjnej rocznej z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych – w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe;
 • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące uczęszczania ucznia do szkoły – w przypadku ubiegania się o stypendium artystyczne lub sportowe;
 • potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające udział ucznia w konkursach, zawodach artystycznych lub sportowych.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gidle.pl

A po więcej stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Gidle
ul. Pławińska 22
97-540 Gidle
tel. 34 327 20 27
ug@gidle.pl
www.gidle.pl