Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia województwa dolnośląskiego dla studentów kierunków lekarskich 2024

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, dolnośląskie
termin składania wniosków: 18.10.2024

Stypendia województwa dolnośląskiego dla studentów kierunków lekarskich 2024

Z dniem 1 października 2024 r. rusza nabór wniosków do Programu stypendialnego dla studentów ostatniego (VI) roku uczelni medycznych, kształcących się na kierunku lekarskim.

Termin składania wniosków: 01.10.2024 r. – 18.10.2024 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Kancelarii Ogólnej UMWD.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2024/2025 w wysokości 2 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla studentów ostatniego (VI roku) kształcących się na kierunku lekarskim (uczelnie publiczne oraz niepubliczne).

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące wymogi:

 1.  jest studentem VI roku studiów na kierunku lekarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. nie powtarza roku studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 3. uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0;
 4. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;
 5. zobowiąże się, iż po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od jego zakończenia podejmie zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej. Przez zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej rozumie się wykonywanie zawodu lekarza w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w przepisach odrębnych przez okres co najmniej 3 lat w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Województwo Dolnośląskie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały albo w szpitalu powiatowym w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach co najmniej jednej specjalizacji deficytowej.

Specjalizacje deficytowe:

 • chirurgia ogólna;
 • chirurgia dziecięca;
 • choroby wewnętrzne;
 • geriatria;
 • neurologia;
 • neurologia dziecięca
 • medycyna ratunkowa;
 • medycyna paliatywna;
 • patomorfologia;
 • psychiatria dziecięca.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu stypendialnego znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze)
 • oświadczenie, zawierające zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w ramach specjalizacji deficytowej przez okres co najmniej 3 lat (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze)
 • oświadczenie do celów podatkowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze)
 • oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania Departamentu właściwego do spraw zdrowia UMWD o odbywanej specjalizacji deficytowej i podmiocie leczniczym, w którym jest ona odbywana (załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze)
 • oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania Departamentu właściwego do spraw zdrowia UMWD o odpracowaniu stypendium w ramach specjalizacji deficytowej (załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze)

Dodatkowo proszę pamiętać o dołączeniu zaświadczenia z uczelni potwierdzającego:

 • posiadanie statusu studenta na kierunku lekarskim,
 • rok studiów,
 • niepowtarzanie roku studiów, na który wnioskodawca ubiega się o przyznanie stypendium,
 • średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku co najmniej na poziomie 4,0;
 • niekorzystanie na dzień składania wniosku z urlopów określonych w regulaminie studiów;

Skany wymaganych dokumentów należy przesłać również za pomocą poczty elektronicznej

na adres: patrycja.laskowska-fidan@dolnyslask.pl w terminie naboru wniosków.

Informacje pochodzą ze strony: bip.dolnyslask.pl

Więcej stypendiów dla studentów znajdziesz w naszej bazie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel: 71 776 90 53
patrycja.laskowska-fidan@dolnyslask.pl
umwd.dolnyslask.pl