Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci47
 • absolwenci19
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe18
 • inne4
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd37
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia woj. opolskiego dla studentów medycyny 2020

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, opolskie
termin składania wniosków: 15.12.2020

Stypendia woj. opolskiego dla studentów medycyny 2020

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów dla studentów medycyny oraz kształcących się na kierunku lekarskim. Właśnie ruszył nabór wniosków, który potrwa do 15 grudnia 2020 roku.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym dla którego podmiotem tworzącym jest województwo opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonych pełnymi latami, niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu;
 • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, o którym mowa powyżej, w którym podejmie zatrudnienie.

Lista specjalizacji deficytowych publikowana będzie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego wraz z ogłoszeniem o naborze.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Stypendium przyznaje się w jednakowej wysokości 2 000 złotych brutto miesięcznie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.

Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu:

 • osobiście;
 • pocztą;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz powtarzaniu roku;
 • oświadczenie o zamiarze: zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Opolskiego, a następnie podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski oraz dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej,która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym. Pracę należy podjąć niezwłocznie po zakończeniu nauki objętej programem studiów na kierunku lekarskim, po odbyciu stażu podyplomowego oraz po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający rok złożenia wniosku.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bip.opolskie.pl

A po więcej ciekawych ofert stypendialnych zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 541 64 10
umwo@opolskie.pl
www.bip.opolskie.pl

Dokumenty

do pobrania