Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach Dziekańskiego Funduszu UJ dla Olimpijczyków

organizator:

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2017
termin rozstrzygnięcia: 01.07.2017

Stypendia w ramach Dziekańskiego Funduszu UJ dla Olimpijczyków

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ ogłasza I edycję konkursu „Stypendium z Funduszu Dziekańskiego dla Olimpijczyków”. Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów polskich szkół średnich, którzy pragną podjąć studia na Wydziale Matematyki i Informatyki (WMiI) Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ).

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2017 przez komisję w składzie:
• dr hab. Piotr Niemiec, prodziekan ds. studenckich,
• dr Lech Duraj,
• dr Andrzej Grzesik.

Zostanie przyznanych pięć stypendiów.

2. Stypendia skierowane są do uczniów, którzy spełniają następujące dwa warunki:
• ukończyli nie dawniej niż cztery lata przed ogłoszeniem Konkursu szkołę średnią lub są w momencie ogłoszenia Konkursu uczniami takiej szkoły,
• byli laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, informatycznej lub lingwistyki matematycznej.

3. Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 750 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres studiów licencjackich (w sumie na trzy lata) oraz wypłacane w równych kwotach przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca) do piętnastego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

4. Każdemu ze Stypendystów przydzielony jest przez cały okres studiów opiekun naukowy wybrany przez Dziekana spośród pracowników WMiI. Do zmiany opiekuna może dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana lub na wniosek Stypendysty za zgodą Dziekana.

5. Stypendysta studiuje według indywidualnego toku studiów ustalanego przez opiekuna i zatwierdzanego przez Dziekana. W miarę możliwości Stypendysta włączany jest także do prac naukowych prowadzonych na Wydziale.

6. Warunkiem otrzymania stypendium jest podjęcie przez Stypendystę studiów na WMiI w roku przyznania stypendium lub w ciągu następnych trzech lat.

7. Dziekan WMiI może zarządzić w dowolnym momencie, po wysłuchaniu opinii opiekuna, czasowe lub bezterminowe wstrzymanie wypłacania stypendium w przypadku stwierdzenia zaniedbywania przez Stypendystę obowiązków studenckich.

8. Otrzymywanie stypendium nie wyklucza pobierania przez Stypendystę innych świadczeń stypendialnych przysługujących studentom UJ.

9. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać w terminie od 29 maja do 15 czerwca 2017 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału.

10. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o Konkursie:
• list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata;
• zeskanowane dokumenty potwierdzające uzyskanie tych osiągnięć, a w szczególności zaświadczenia dokumentujące spełnienie warunków, o których mowa jest w punkcie 2.

11. Uczestnik Konkursu przekazuje za pośrednictwem formularza niezbędne dane osobowe (imię, nazwisko, dane teleadresowe, numer telefonu oraz adres e-mail). Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez UJ zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w zakresie niezbędnym dla celów przeprowadzenia Konkursu.

12. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu pięciu stypendiów wybranym uczestnikom Konkursu, biorąc pod uwagę ich dotychczasowe osiągnięcia i aktywność w zakresie nauk matematycznych oraz zainteresowania poznawcze, a także predyspozycję do podjęcia studiów w trybie indywidualnym. Dodatkowo pięciu kolejnych wskazanych przez Komisję uczestników Konkursu uzyskuje prawo do opieki indywidualnej na studiach licencjackich na identycznych zasadach co Stypendyści. Szczegółowe kryteria ostatecznego wyboru stypendystów przez Komisję określa załącznik.

13. Lista laureatów Konkursu zostaje opublikowana na stronie internetowej Wydziału nie później niż 1 lipca.

Informacje pochodzą ze strony www.matinf.uj.edu.pl

LINKI:
Formularz online

Kontakt

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków


www.matinf.uj.edu.pl

Dokumenty

do pobrania