Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne3
 • artystyczne17
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia uniwersyteckie- My Madagascar

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Stypendia uniwersyteckie- My Madagascar

Warunki aplikacji

Projekt „Stypendia uniwersyteckie – My Madagascar” – wspiera bardzo zdolnych uczniów w ich dalszej edukacji, która jest najefektywniejszym środkiem pomocy krajom rozwijającym się. We wrześniu 2007 r. ufundowaliśmy pierwsze stypendia umożliwiające kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych dla najzdolniejszej, ubogiej młodzieży na Madagaskarze. Pokrywają one koszty opłat czesnego, wynajmu mieszkania, komunikacji i podręczników. Zapraszamy każdego do wsparcia młodych Malgaszy, ich życiowa szansa zależy od naszej pomocy.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych ubogiej młodzieży z Madagaskaru i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu ubóstwem.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 • Sfinansowanie uczniom z wybranych szkół pomaturalnych na Madagaskarze studiów na poziomie uniwersyteckim.
 • Pomoc finansową w zakresie zakwaterowania, transportu, zakupu podręczników oraz innych niezbędnych wydatków umożliwiających studiowanie.
 • Zaktywizowanie osób pomagających nowoprzybyłym studentom z prowincji w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z procedurą rekrutacyjną (ułatwienie dotarcia do informacji o ofercie zamiejscowych uczelni, złożenia aplikacji i wymaganych dokumentów, przygotowania do egzaminów wstępnych, itp.). Chcielibyśmy, aby tradycją stała się pomoc starszych roczników stypendystów swoim młodszym kolegom w odnalezieniu się w nowym środowisku.

Podniesienie motywacji uczniów szkół ponadpodstawowych do ukierunkowanego zdobywania wiedzy i kreatywnego budowania swoich planów zawodowych.

Adresatami projektu jest najzdolniejsza młodzież ze szkół pomaturalnych na Madagaskarze, z którymi współpracuje Fundacja My Baobab. Każdego roku zakwalifikowanych do projektu zostaje 10 uczniów spośród najzdolniejszych, którzy bez pomocy z zewnątrz nie mogą sobie pozwolić na studia wyższe. Selekcją zajmą się sprawdzeni pracownicy szkół: dyrektorzy, pedagodzy i misjonarze.

Kryteria oceny

Głównym elementem branym pod uwagę przy selekcji uczniów jest poziom, na jakim potencjalny kandydat zdał maturę oraz jego średnia końcowa z 3 lat nauki licealnej, obejmująca wszystkie przedmioty, by mieć pewność, że przyszły stypendysta jest zdolny do ciężkiej pracy, nawet w przypadkach, gdy dany przedmiot nie jest jego ulubionym.

Drugim kryterium branym pod uwagę obok wyników w nauce będą dochody rodziców. Jako że w regionach Madagaskaru, do których Fundacja chce docierać, stałe zatrudnienie jest bardzo rzadkie, a dominują tam prace dorywcze (handel obnośny, chałtury, prace na budowie), niemożliwym staje się ustalenie stałych przychodów gospodarstwa domowego. Kryteria, które dobrze oddają różnice w poziomie zarobków są następujące: czy rodzice ucznia żyją? Czy mieszkają razem? Czy oboje są zdolni do pracy? Czy aktualnie mają prace? Wg tych pytań można obiektywnie ustalić poziom życia danej rodziny.

Jest jednak godne nadmienienia, że przy poziomie zarobków nawet dobrze sytuowanej rodziny z biednej dzielnicy Mahajanga, czy Fianarantsoa, pokrycie kosztów studiowania na wyższej uczelni jest ogromnym wysiłkiem finansowym i często prowadzi do ograniczenia środków na zakup jedzenia, czy na
posłanie młodszego rodzeństwa do szkoły podstawowej (również płatnej).

Jak widać z powyższej tabeli projekt stypendialny My Madagascar ma charakter lokalny, ale długofalowy. Ograniczona liczba stypendystów przyjmowanych do programu w każdym roku jest umotywowana odpowiedzialnością za zapewnienie pełnego wyższego wykształcenia stypendystom z lat poprzednich. Niniejszy projekt jest projektem pionierskim, gdyż nie było jeszcze na Madagaskarze tego typu zorganizowanej pomocy obejmującej szkolnictwo wyższe. Fundacja My Baobab przeciera więc szlaki na nieznanym gruncie malgaskiej rzeczywistości uczelnianej. Również z tego powodu zdecydowaliśmy się na objęcie projektem grupy nie większej niż 50 stypendystów. Jest to liczba, która pozwala nam na poznanie lokalnych uwarunkowań pomocy, którą oferujemy jednocześnie utrzymując stałą kontrolę nad przesyłanymi środkami i nad rozwojem młodych ludzi, których sponsorujemy.

Dalekosiężnym celem tego pionierskiego projektu jest założenie stałego oddziału Fundacji My Baobab na Madagaskarze. Oddział ten, korzystając z doświadczenia m.in. niniejszego projektu będzie kontynuował i rozbudowywał działalność pomocową na rzecz młodzieży malgaskiej.

 

Fundacja My Baobab
ul. Bartycka 20 m. 44
00-716 Warszawa
Tel: 22 409 87 48
kom: 0-660 483 656
info@mybaobab.org

Kontakt

.
.
.