Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Stypendia twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stypendia twórcze przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Przedmiotem konkursu są stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze,

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne.
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami.
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna.
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia półroczne, roczne lub na czas realizacji przedsięwzięcia:

 • stypendia półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.,
 • stypendia roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.,
 • stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 31 sierpnia 2012r. prześle pocztą bądź złoży osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprawnie wypełniony wniosek stypendialny (wraz z wymaganymi załącznikami), opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury), które zostanie zrealizowane w przypadku przyznania stypendium.

Stypendia nie mogą zostać przyznane na zakupy (np. instrumentów, materiałów plastycznych, wyposażenia pracowni).
O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 • wystąpiła z wnioskiem o stypendium Ministra dla uczniów szkół artystycznych za osiągnięcia artystyczne przyznawane uczniom szkół i uczelni artystycznych oraz inni uczniowie i studenci,
 • aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu Ministra KiDN lub z Funduszu Promocji Twórczości,
 • otrzymywała stypendium finansowane z budżetu Ministra KiDN lub Funduszu Promocji Twórczości i nie upłynął okres dwóch lat od daty przyjęcia rozliczenia z otrzymanego stypendium,
 • została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu Ministra KiDN, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu, zaś ich ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji, której prace przewiduje się do dn. 29 listopada 2012r. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2012r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku, wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz wzór umowy stypendialnej stanowią załącznik do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161; 22 42 10 584

Wnioski należy kierować na adres organizatora konkursu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury na rok 2013

Informacje pochodzą ze strony bip.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa