Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe38
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2024

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 29.02.2024

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2024

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury. Dokumenty można składać do 29 lutego br.

Stypendia mogą zostać przyznane w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna). Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury (animacja i edukacja kulturalna). O przyznanie środków mogą ubiegać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami na adres mailowy stypendiatworcze@um.szczecin.pl. Dodatkowo wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62) w magistracie.

Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 29 lutego 2024 r. – mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta – O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej złożonego osobiście w kancelarii lub data stempla pocztowego (w przypadku wniosków nadesłanych pocztą).

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie stypendium w wersji elektronicznej należy dołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF:

 •  życiorys artystyczny,
 • portfolio lub dokumentację twórczości,
 • rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.

Należy pamiętać o tym, że warunkiem uznania złożonych dokumentów jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich załączonych plików przy wykorzystaniu podstawowego, ogólnodostępnego oprogramowania biurowego, a niedostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem, będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin.

Dodatkowe informacje

 1.  Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
 2. Z możliwości ubiegania się o stypendium, podobnie jak w ubiegłych latach, wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
 3. Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2024 r.
 4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
 5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
 6. Do wypłacenia stypendium konieczne jest podpisanie umowy stypendialnej.
 7. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2024 wynosić będzie nie mniej niż 4000 zł brutto i nie więcej niż 22000 zł brutto.

Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego naboru znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

Informacje pochodzą ze strony: wiadomosci.szczecin.eu

Więcej ofert stypendiów artystycznych można znaleźć w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 4245 651
stypendiatworcze@um.szczecin.pl
bip.um.szczecin.pl