Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie” 2022

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.08.2022

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie” 2022

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych oraz artystycznych, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie przyczyniać się do rozwoju osobistego młodych ludzi i budowania ich mocnej pozycji w regionie.

Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży był realizowany do 2020 roku Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie, w ramach którego corocznie przyznawane były nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie.

W roku 2021 działania te były kontynuowane, jednak w nieco zmodyfikowanej formule. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał wówczas odrębnie nagrody Talenty Świętokrzyskie dla uczniów oraz stypendia Talenty Świętokrzyskie dla studentów.
Po zakończeniu tej pierwszej edycji, zrealizowanej już wedle nowych zasad przyznawania wsparcia dla uczniów i dla studentów, zrodziło się kilka pomysłów mających na celu usprawnienie i udoskonalenie procesu przyznawania zaszczytnego tytułu Talentów Świętokrzyskich. Najważniejsze zmiany przyjęte i zaakceptowane w bieżącym roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego polegają na:

 • w odniesieniu do stypendiów dla uczniów
  zmianie rodzaju wsparcia dla uczniów – z nagród Talenty Świętokrzyskie na stypendia Talenty Świętokrzyskie (wynika to z woli ujednolicenia rodzaju wsparcia udzielanego dla uczniów i studentów i przyznawanie obu tym grupom stypendiów Talenty Świętokrzyskie),
  wyodrębnieniu kilku kategorii, w ramach których może być przyznane stypendium:
  edukacja,
  działalność artystyczna
  lub tzw. działalność interdyscyplinarna (tj. łącząca dwie ww. kategorie),
 • w odniesieniu do stypendiów dla studentów
  wyodrębnieniu kilku kategorii, w ramach których może być przyznane stypendium:
  edukacja,
  nauka,
  nauki inżynieryjno-techniczne,
  działalność artystyczna,
  działalność interdyscyplinarna (łącząca co najmniej dwie z ww. kategorii).
  ograniczenie liczby dokonań wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium do maksymalnie pięciu najważniejszych,
  konieczność przedłożenia przez wnioskodawcę potwierdzenia udziału w przedsięwzięciach naukowych lub artystycznych (np. oświadczenie kierownika projektu lub zespołu badawczego itp.),
  możliwość ubiegania się o stypendium przez absolwentów szkoły ponadpodstawowej, którzy uzyskali status studenta w roku ubiegania się o przyznanie stypendium, przy czym warunkiem uzyskania stypendium jest przedłożenie przez studenta I roku pisemnego potwierdzenia uzyskania statusu studenta w roku ubiegania się o stypendium (np. decyzja, zaświadczenie o przyjęciu na studia).

Stypendia dla uczniów

Wnioski o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla uczniów wraz z niezbędnymi załącznikami, wypełnione i podpisane należy przesłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie: Stypendium Talenty Świętokrzyskie

Do wniosków należy dołączyć również (poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku edukacyjnego lub artystycznego ucznia.

Stypendia dla studentów

Wnioski o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla studentów wraz z niezbędnymi załącznikami, wypełnione i podpisane należy przesłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie: Stypendium Talenty Świętokrzyskie

Do wniosków należy dołączyć również (poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku naukowego, badawczo-rozwojowego lub artystycznego studenta.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Klimczewską, pracownikiem Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, e-mail: agnieszka.klimczewska@sejmik.kielce.pl tel. (41) 342-16-20.

Informacje pochodzą ze strony: www.swietokrzyskie.pro

Innych stypendiów dla studentów szukajcie w naszej bazie mojestypendium.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce Kielce
tel. 41 342 16-20
agnieszka.klimczewska@sejmik.kielce.pl
www.swietokrzyskie.pro