Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • naukowe49
 • socjalne8
 • inne7
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Działdowo

organizator:

Urząd Miasta Działdowo

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Działdowo

Burmistrz Miasta Działdowo informuje o nowym naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Działdowo na rok szkolny 2010/2011.

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dlamłodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Ponadto pomoc socjalna może być jeszcze przyznana:

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia/słuchacza, w której dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 351 zł miesięcznie.

Przyznane stypendium szkolne realizowane będzie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych imiennych rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę. Druki wniosków o przyznanie stypendium będą wydawane od 16 sierpnia 2010 r. w Biurze Obsługi Klienta w  Urzędzie Miasta, ul. Zamkowa 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta w Działdowie: www.dzialdowo.um.gov.pl.

Osoby zainteresowane pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w terminie ustawowym do dnia 15 września 2010r. Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2010 r. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, pok. nr 18, III piętro, tel. 697-04-45 lub 697-04-41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informacje pochodzą ze strony www.dzialdowo.um.gov.pl

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo


www.dzialdowo.um.gov.pl