Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe27
 • naukowe74
 • inne5
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów – Gmina Brwinów

organizator:

Urząd Gminy Brwinów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 14.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów – Gmina Brwinów

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec Gminy Brwinów, znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w rodzinie:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości  dochodów uzyskanych  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • odcinek renty/emerytury za poprzedni miesiąc
 • zaświadczenie ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej
 • oświadczenie o  wysokości otrzymanych alimentów.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub w formie oświadczenia  wnioskodawcy. Wnioski do pobrania na stronie www.brwinow.pl oraz w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 4a. Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 14 września 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.brwinow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
tel.: (22) 729 59 06
brwinow@brwinow.pl
www.brwinow.pl