Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne dla uczniów – Gmina Brwinów

organizator:

Urząd Gminy Brwinów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 14.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów – Gmina Brwinów

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec Gminy Brwinów, znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w rodzinie:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości  dochodów uzyskanych  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • odcinek renty/emerytury za poprzedni miesiąc
 • zaświadczenie ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej
 • oświadczenie o  wysokości otrzymanych alimentów.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub w formie oświadczenia  wnioskodawcy. Wnioski do pobrania na stronie www.brwinow.pl oraz w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 4a. Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 14 września 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.brwinow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
tel.: (22) 729 59 06
brwinow@brwinow.pl
www.brwinow.pl