Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci39
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • naukowe37
 • socjalne6
 • artystyczne19
 • muzyczne6
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa3
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów – Gmina Brwinów

organizator:

Urząd Gminy Brwinów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 14.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów – Gmina Brwinów

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec Gminy Brwinów, znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w rodzinie:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości  dochodów uzyskanych  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • odcinek renty/emerytury za poprzedni miesiąc
 • zaświadczenie ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej
 • oświadczenie o  wysokości otrzymanych alimentów.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub w formie oświadczenia  wnioskodawcy. Wnioski do pobrania na stronie www.brwinow.pl oraz w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 4a. Wnioski należy składać w terminie od 1 września do 14 września 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.brwinow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
tel.: (22) 729 59 06
brwinow@brwinow.pl
www.brwinow.pl