Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne9
 • naukowe30
 • inne3
 • sportowe8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gliwce

organizator:

Urząd Miejski w Gliwicach

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gliwce

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych, mogą od 19 sierpnia ubiegać się o przyznanie im pomocy materialnej w postaci stypendiów szkolnych.

Wnioski stypendialne należy składać w Wydziale Edukacji UM w Gliwicach (II piętro Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21) w nieprzekraczalnym terminie do 16 września.

O stypendium:

1. Stypendia mogą zostać przyznane uczniom w wieku od 6–7 lat (od pierwszej klasy szkoły podstawowej) do 24 lat (słuchacze szkół dla dorosłych), z przeznaczeniem na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (w tym zakup podręczników, pomocy naukowych itp.),
 • pokrycie kosztów związanych z kształceniem się poza miejscem zamieszkania (tzn. poza Gliwicami).

2. Pomoc jest przyznawana w formie finansowej na pokrycie udokumentowanych wydatków (rachunki imienne, faktury) do wysokości przyznanego stypendium, które wynosi od 115 zł do 140 zł miesięcznie, od okoliczności występujących w rodzinie (wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność itd.) oraz od dochodu rodziny.
3. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 456 zł netto. Jest to jedyne kryterium przyznania stypendium. Dostarczone do Wydziału Edukacji UM dokumenty muszą obrazować dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
4. W większości przypadków stypendia będą wypłacane w szkołach (jeśli tylko uczniowie mieszkają i uczą się na terenie Gliwic). Do rozliczania stypendiów na rok szkolny 2013/2014 będą honorowane rachunki/faktury z datą zakupu od 1 lipca 2013 r., lecz pod warunkiem, że zakup będzie zgodny ze szkolnym katalogiem wydatków refundowanych w ramach stypendium (każda szkoła ustala indywidualnie taki katalog).

Formularze i szczegółowe informacje:

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne będą od 5 sierpnia w szkołach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na stanowisku „Informacja” na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w Wydziale Edukacji.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w pok. 245 lub 250 w Wydziale Edukacji UM, tel. 32-238-54-51 lub 32-239-11-63.

Informacje pochodzą ze strony www.gliwice.eu.

Kontakt

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. 32 238 54 51 lub 32 239 11 63
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu