Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci82
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe96
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd77
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Rychtal

organizator:

Urząd Gminy w Rychtalu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Rychtal

Wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym

O stypendia szkolne ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie gminy Rychtal znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Uwaga: stypendium nie przysługuje uczniom klas „0”.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), tj.  351,00 zł netto.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia potwierdzające sumę miesięcznych dochodów netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, wszystkich osób w rodzinie, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia rachunków potwierdzających celowość wydatków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rychtal do dnia 15 września 2012 r.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
1. Podręczniki, zeszyty
2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne
3. Tornister/ plecak szkolny
4. Obuwie sportowe na w-f (raz na semestr), strój na w-f (raz na semestr) / w cenie do 100 zł
5. Przybory do nauki zawodu
6. Piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelika itp.)
7. Okulary korekcyjne
8. Tusze i tonery do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego
9. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, peryferia komputerowe
10. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

W roku szkolnym 2012/2013 obowiązują faktury:
1. za zakup podręczników – od czerwca 2012 r.
2. pozostałe materiały szkolne – od sierpnia 2012 r.
3. Internet – od września 2012 r. do czerwca 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony rychtal.nowoczesnagmina.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Rychtalu

63-630 Rychtal


rychtal.pl