Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Krzeszowice

organizator:

Urząd Miejski w Krzeszowicach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Krzeszowice

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2012/2013

Termin składania wniosków:
– od 3 do 15 września 2012 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

– od 3 września do 15 października 2012 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 351,00 zł – stan na 15-06-2012 r. (do dochodów wlicza się również wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia (np. faktur, rachunków imiennych). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2012 r. do końca okresu na jaki świadczenie jest przyznane.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
– od września do grudnia 2012 – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2012 r., a wypłata do 15 grudnia 2012 r.
– od stycznia do czerwca 2013 – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2013 r., a wypłata do 30 czerwca 2013 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 111.

Formularz wniosku dostępny jest:
– w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111,
– na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, parter,
– do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce menu przedmiotowe/edukacja

Informacje pochodzą ze strony www.krzeszowice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111
32-065 Krzeszowice


www.krzeszowice.pl