Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne18
 • artystyczne33
 • sportowe25
 • naukowe72
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Krzeszowice

organizator:

Urząd Miejski w Krzeszowicach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Krzeszowice

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2012/2013

Termin składania wniosków:
– od 3 do 15 września 2012 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

– od 3 września do 15 października 2012 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 351,00 zł – stan na 15-06-2012 r. (do dochodów wlicza się również wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia (np. faktur, rachunków imiennych). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2012 r. do końca okresu na jaki świadczenie jest przyznane.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
– od września do grudnia 2012 – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2012 r., a wypłata do 15 grudnia 2012 r.
– od stycznia do czerwca 2013 – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2013 r., a wypłata do 30 czerwca 2013 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 111.

Formularz wniosku dostępny jest:
– w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111,
– na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, parter,
– do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce menu przedmiotowe/edukacja

Informacje pochodzą ze strony www.krzeszowice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111
32-065 Krzeszowice


www.krzeszowice.pl