Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Strzyżewice

organizator:

Urząd Gminy Strzyżewice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Strzyżewice

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół podstawowych ( od kl. I), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.

Stypendium szkolne przysługuje na pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych: zakup podręczników, lektur szkolnych i innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych, stroju sportowego, dofinansowanie kosztów dojazdu do szkoły lub dofinansowanie czesnego.

Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 351 zł.
Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto za miesiąc sierpień 2011 roku:
– zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich wysokość
– zaświadczenia o dochodzie z działalności gospodarczej wydane przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego
– odcinki rent, emerytur, alimentów,
– zaświadczenia z zakładów pracy
– zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i inne
– oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność gospodarczą – opodatkowanej w formie ryczałtu
W przypadku uzyskania dochodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 207 zł ( składek KRUS nie odejmuje się).

Wnioski należy składać w GZEAS Strzyżewice do dnia 15 września 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.strzyzewice.lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Gminy Strzyżewice
Strzyżewice 109
23-107 Strzyżewice


www.strzyzewice.lubelskie.pl