Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Białe Błota

organizator:

Urząd Gminy Białe Błota

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Białe Błota

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej do 24 roku życia na czas realizacji obowiązku nauki. Dochód na osobę w rodzinnie nie może przekroczyć 351 zł. netto. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2011r.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji ekonomicznej rodziny ubiegającej się o stypendium socjalne:

 • zaświadczenie o zarobkach /NETTO/ z zakładu pracy z m-c poprzedzającego złożenie wniosku /dla osób czynnych zawodowo,
 • zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego,
 • zaświadczenie załączone do wniosku wypełnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • decyzja przyznająca zasiłek dla bezrobotnych,
 • zaświadczenie o rejestracji w PUP,
 • aktualna decyzja przyznająca świadczenia rentowe, emerytalne, przedemerytalne lub odcinek pocztowy z miesiąca, poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • decyzja przyznająca zaliczkę alimentacyjną,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów ,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodzinny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz innych osób,
 • kopia odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymania alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach,

Złożony wniosek powinien być poprawnie wypełniony we wszystkich punktach, z dokładnym adresem zamieszkania, pieczątką szkoły, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2009/2010. Na każde dziecko ubiegające się o stypendium socjalne powinien być złożony odrębny wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Wnioski należy składać w UG w Białych Błotach ul. Szubińska 7, w terminie do 15 września 2011r. włącznie.
Okres przyznania stypendium:nie dłużej niż na okres od września do czerwca

Informacja pochodzi ze strony: www.bialeblota.pl

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
tel.: 52 323 90 90
sekretariat@bialeblota.pl
www.bialeblota.pl