Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Biszcza

organizator:

Urząd Gminy Biszcza

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Biszcza

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje, że do 15 września bieżącego roku w pokoju nr 12 przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012. Warunkiem ubiegania się o taką pomoc jest osiągnięcie dochodu netto  nieprzekraczającego 351 zł w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

Uwaga!
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011 r. Nr 106, poz. 622), została znowelizowana m.in. ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy metrialnej uczniom.
W wyniku wejścia zmian ustawowych, od dnia 01 lipca 2011 roku:
1). dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:”Jestem świadomy odpowiedzialnośco karnej za złożenie fałszywego świadectwa”,
2). w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art 90n. ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Druki wniosku są dostępne w Urzędzie Gminy Biszcza pokój nr 12.

Informacje pochodzą ze strony www.gmina-biszcza.pl

Kontakt

Urząd Gminy Biszcza
ul. Biszcza 79
23-425 Biszcza
tel. 84 685 60 22
info@gmina-biszcza.pl
www.gmina-biszcza.pl