Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Biszcza

organizator:

Urząd Gminy Biszcza

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Biszcza

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje, że do 15 września bieżącego roku w pokoju nr 12 przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012. Warunkiem ubiegania się o taką pomoc jest osiągnięcie dochodu netto  nieprzekraczającego 351 zł w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

Uwaga!
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011 r. Nr 106, poz. 622), została znowelizowana m.in. ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy metrialnej uczniom.
W wyniku wejścia zmian ustawowych, od dnia 01 lipca 2011 roku:
1). dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:”Jestem świadomy odpowiedzialnośco karnej za złożenie fałszywego świadectwa”,
2). w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art 90n. ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Druki wniosku są dostępne w Urzędzie Gminy Biszcza pokój nr 12.

Informacje pochodzą ze strony www.gmina-biszcza.pl

Kontakt

Urząd Gminy Biszcza
ul. Biszcza 79
23-425 Biszcza
tel. 84 685 60 22
info@gmina-biszcza.pl
www.gmina-biszcza.pl