Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2024

organizator:

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Rodzaj:
artystyczne, inne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2024

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2024

Zasady i terminy składania wniosków:

 • przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendium, który znajdziecie na tej stronie w zakładce stypendia i podzakładce wniosek/regulamin;
 • obowiązujący regulamin (ostatnio aktualizowany w lutym 2023 roku) został trochę zmieniony w porównaniu z wcześniejszymi edycjami; dlatego wszystkie osoby kandydujące o stypendium (szczególnie te, które otrzymywały nasze wyróżnienia – stypendia lub nagrody – w latach poprzednich), powinny dokładnie zapoznać się ze zmianami;
 • procedura składania wniosku jest dwuetapowa: wniosek składa się online, a następnie w wersji wydrukowanej dostarcza go wraz z niezbędnymi dokumentami do siedziby Stowarzyszenia; zachęcamy do składania wniosku online z wyprzedzeniem, po zapoznania się z listą obligatoryjnych dokumentów – pozwoli to racjonalnie zaplanować czas potrzebny na ich zgromadzenie i dostarczenie do Stowarzyszenia.

Procedura składania wniosku:

 • wniosek składamy za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej – wchodząc na adres: https://stypendia-dezyderego.pl
 • młodzież ukraińska składa wniosek, który znajduje się pod tym adresem: https://stypendiadezyderego.cal24.pl
 • wniosek online należy złożyć najpóźniej do 31 maja 2024 roku;
 • wypełniając wniosek w tym roku należy podać średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego 2023/2024;
 • w tym roku we wniosku, podając średni dochód w rodzinie prosimy uwzględnić stan za 2023 rok;
 • do 5 czerwca (środa), do godz. 14:00 należy wydrukowaną i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 – 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (w przypadku wysyłki pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego);
 • wysyłając lub dostarczając wypełniony wydrukowany i podpisany wniosek należy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki;
 • Rada Oświatowa rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego i przeprowadzi ten etap (rozmowy kwalifikacyjne) w terminie od 10 do 21 czerwca 2024 roku;
 • Rada Oświatowa poinformuje mailowo kandydatów i kandydatki o wyniku postępowania rekrutacyjnego do 26 czerwca 2024 roku;
 • stypendium będzie wypłacane od września 2024 do czerwca 2025;
 • komunikacja Stowarzyszenia z kandydatami i kandydatkami odbywa się w całości poprzez pocztę elektroniczną (mailowo) – rejestrując się w systemie rekrutacji online i składając wniosek prosimy podać aktualne i kompletne dane kontaktowe(!);
 • wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać kontaktując się mailowo z mgr inż. Dariuszem Ptaszyńskim: dariuszptaszynski177@wp.pl

Informacja o wysokości wypłacanych stypendiów:

 • dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 350 zł

W przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadpodstawowych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP – Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości). O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Stowarzyszenia oraz na Facebooku.

Od trzech lat Stowarzyszenie zmieniło strategię swojego funkcjonowania. Istotą tej zmiany jest kreowanie aktywnych, prospołecznych postaw stypendystów i stypendystek. Dlatego są oni zobowiązani do wykazania się aktywnością na rzecz swojego otoczenia, tj. miejscowości, szkoły, innej organizacji pozarządowej w tym Stowarzyszenia, poprzez realizację „mini-projektu”.

Oznacza to, że będziemy oczekiwali, aby po okresie otrzymywania stypendium stypendyści i stypendystki złożyli sprawozdania z realizacji zgłoszonego przez siebie projektu. W nadchodzącym roku szkolnym otrzymają kwotę do 300 zł na realizację „mini” projektu. W trakcie obowiązkowego spotkania ze stypendystami i stypendystkami, które odbędzie po zakończeniu rekrutacji poinformujemy o zasadach realizacji „mini-projektów” – zachęcamy do przemyślenia propozycji działań, które mogliby zrealizować w ramach „mini-projektów”

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: so.koscian.net

A po inne oferty stypendialne dla uczniów i studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
ul. Bernardyńska 2 .m pok. 101, I piętro
64-000 Kościan
tel. 65 511 91 36
dariuszptaszynski177@wp.pl
www.so.koscian.net