Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2016

Stypendia Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Urząd Miasta w Kościanie informuje, że rozpoczął się nabór do Stypendiów dla uczniów i studentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Termin składania wniosków twa do 15 października 2016 r.

Uczniowie:
Kandydat ubiegający się o Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia naukowe musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 • posiada stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego,
 • jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży,
 • uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 z semestru poprzedzającego przyznanie stypendium,
 • zajął I, II lub III miejsce w konkursie przedmiotowym albo jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej przynajmniej na szczeblu wojewódzkim w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium,
 • zajął I, II lub III miejsce w konkursie artystycznym, przeglądzie lub festiwalu albo jest laureatem lub finalistą konkursu, przeglądu lub festiwalu przynajmniej na szczeblu wojewódzkim w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

O przyznanie Stypendium Starosty uczeń może ubiegać się po ukończeniu nauki w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Studenci:
Kandydat do Stypendium Starosty musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 • posiada stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego,
 • jest studentem państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej, kształcącej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym,
 • nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów,
 • uzyskał średnią ocen co najmniej 4,80 z roku poprzedzającego przyznanie stypendium,
 • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz wykazuje się aktywnością naukową lub artystyczną, za które uważa się w szczególności:
  – pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukowo-badawczą z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
  – publikacje, opracowania, referaty,
  – dzieła artystyczne,
  – udział w konferencjach naukowych,
  – nagrody i wyróżnienia przyznane za udział konkursach i festiwalach,
  – nagrody i wyróżnienia otrzymane w olimpiadach,
  – studia według indywidualnego programu studiów,
  – studia równoległe na drugim kierunku studiów.

O przyznanie Stypendium Starosty student może ubiegać się po ukończeniu I roku studiów.

Powyższe wymogi kandydat do Stypendium Starosty zobowiązany jest udokumentować.

Wniosek składa się w terminie do 15 października każdego roku na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiatkoscian.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
Tel.: (65) 512 17 85
powiatkoscian@post.pl
www.powiatkoscian.pl

Dokumenty

do pobrania