Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2020

Stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów 2020

Zarząd Powiatu Kościańskiego po raz kolejny przyzna stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów. Wnioski można składać do 10 października 2020 r.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • na stałe zameldowani są na terenie powiatu kościańskiego i nie ukończyli 25 lat,
 • są studentami uczelni publicznych lub niepublicznych w trybie dziennym lub zaocznym,
 • ukończyli pierwszy rok tych studiów,
 • średnia ich ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50.

Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego. W przypadku studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który nie spełnia kryterium dotyczącego wysokich wyników w nauce, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium.

Studenci chcący ubiegać się o stypendium powinni złożyć do Zarządu Powiatu:

 • odpowiedni wniosek,
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu,
 • zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej za ostatni rok nauki,
 • zaświadczenie z uczelni o obecnym statusie studenta,
 • do wglądu oryginał indeksu lub karty przebiegu studiów,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia studenta oraz klauzulę informacyjną.

Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej Starostwa. Można je składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 103) do 10 października 2020 r.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: powiatkoscian.pl

A po więcej ciekawych ofert stypendialnych zapraszamy do naszej bazy stypendiów!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65 512 17 85
starostwo@powiatkoscian.pl
www.powiatkoscian.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: