Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2020

Stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów 2020

Zarząd Powiatu Kościańskiego po raz kolejny przyzna stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów. Wnioski można składać do 10 października 2020 r.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • na stałe zameldowani są na terenie powiatu kościańskiego i nie ukończyli 25 lat,
 • są studentami uczelni publicznych lub niepublicznych w trybie dziennym lub zaocznym,
 • ukończyli pierwszy rok tych studiów,
 • średnia ich ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50.

Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego. W przypadku studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który nie spełnia kryterium dotyczącego wysokich wyników w nauce, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium.

Studenci chcący ubiegać się o stypendium powinni złożyć do Zarządu Powiatu:

 • odpowiedni wniosek,
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu,
 • zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej za ostatni rok nauki,
 • zaświadczenie z uczelni o obecnym statusie studenta,
 • do wglądu oryginał indeksu lub karty przebiegu studiów,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia studenta oraz klauzulę informacyjną.

Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej Starostwa. Można je składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 103) do 10 października 2020 r.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: powiatkoscian.pl

A po więcej ciekawych ofert stypendialnych zapraszamy do naszej bazy stypendiów!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65 512 17 85
starostwo@powiatkoscian.pl
www.powiatkoscian.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: