Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2017

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego

Stypendia sportowe przeznaczone są dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, w sportach mających szczególne znaczenie dla Województwa Lubelskiego (sporty i konkurencje olimpijskie). Stypendia przyznawane są na podstawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej”.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:

1) kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;

2) klub sportowy, którego kandydat jest członkiem;

3) związek sportowy, właściwy dla danego sportu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy wojewódzki/okręgowy lub polski związek sportowy;

2) oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego oraz wymagane formularze są dostępne na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod linkiem: www.umwl.bip.lubelskie.pl (BIP – Załatwianie spraw – Stypendia – Stypendia sportowe – Wymagane dokumenty) lub www.umwl.bip.lubelskie.pl (BIP – Załatwianie spraw – Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Marszałkowskim – Stypendia sportowe i nagrody Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnienia dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej: nr dokumentu – Karta informacyjna KE/19/(24.12.2013) wraz z załącznikami.

Informacje pochodzą ze strony: www.lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 44 16 573
deks@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl